Gå til innhold

Verdens vanndag 2017

Er du vannøkonomisk?

I Norge og også i Hvaler kommune er vi godt vant med at vi har helsemessig trygt vann.

Det er også stort sett en selvfølge at det renner i «bøtter og spann» ut av krana og vi trenger sjelden å tenke på hvor mye vann vi bruker.

Like selvfølgelig er det at avløpsvannet forsvinner ned i sluket eller i doen og blir borte uten at vi behøver å reflektere over hvor det blir av.

Årets tema er «Avløpsvann» med fokus på å utnytte vannet fullt ut og på en bærekraftig måte.

På verdensbasis er det en stor utfordring å håndtere avløpsvann på en god måte, og over 80 % av avløpsvannet som menneskene genererer renner rett tilbake til økosystemet uten å bli renset eller gjenbrukt.

Les mer: www.worldwaterday.org).

I Hvaler kommune kommune velger vi å bruke Verdens vanndag til å sette søkelys på sammenhengen mellom vannforbruket og avløpshåndteringen da ressursbruken i dette samspillet er et naturlig aspekt ved å utnytte vannet fullt ut.

Vi mener at det er fullt mulig å være «vannøkonomisk» og samtidig kjenne på hvor heldige vi er som ikke trenger å spare på vannet.

Dette handler i stor grad om hvilke vaner vi har i hverdagen.

For vi kan bli flinkere til å tenke litt på hvordan vi bruker vannet i husholdningene våre.

Lar du for eksempel vannet renne mens du pusser tenna?
Har du tenkt på hvorfor du eventuelt gjør det og hvilken nytte det har at vannet renner mens tannrensen pågår? Slikt vannforbruk er ikke bare bortkastet renset drikkevann, det påvirker også ressursbruken i avløpshåndteringen.

«Rent» vann som renner ned i avløpssystemet må også sendes til avløpsrenseanlegget.

I Hvaler kommune så betyr det at det må brukes energi for å pumpe «rent» vann til avløpsrenseanlegget i Fredrikstad i tillegg til at det brukes energi og kjemikalier for å rense avløpsvannet når det kommer frem.

Dette er unødvendig sløsing av ressurser og selv om det kanskje ikke påvirker lommeboka direkte, påvirker det energiregnskapet og kostnadsbildet til de kommunale vann- og avløpstjenestene noe som igjen påvirker gebyrene.

 

Årets budskap fra Hvaler kommune på
Verdens Vanndag 2017 blir dermed:

Gled deg over at vi har god tilgang på vann og bruk vannet når krana åpnes, men ikke la det stå å renne ubrukt rett til avløpet.

 

 "Vannøkonomiske" TIPS!

  • Skru av krana når du pusser tenner.
  • Bytt til sparedusj hvis du ikke allerede har det.
  • Fyll oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen helt opp før du kjører de.
  • Reparer innvendige lekkasjer som kommer av dryppende kraner og rennende toaletter

 

Publisert
22.03.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger