Gå til innhold

Totalforbud mot å gjøre opp ild

Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefen vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefen i Fredrikstad og Hvaler vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder også grilling og bruk av engangsgriller.


Totalforbudet gjelder også grilling på faste oppbygde grillplasser og bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjonen antennes. 

«I nærheten av» defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet. Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor fare for gress- lyngbrann i kommunene. Mye vind de siste ukene har også bidratt til å tørke opp skog og mark. 

Forbudet gjelder også ryddesag med blad, stålkniver, og det er forbud mot all bruk av skytevåpen på skytebaner i Fredrikstad og Hvaler kommune.


Ild ved sjøen
Flere har stilt spørsmål om bålfyring og grilling ved sjøen. Vi har imidlertid vegetasjon langs hele kysten vår, og det skal svært lite til før man mister kontrollen selv med et lite kaffebål nær vannkanten. Det kan også nevnes at engangsgriller ved flere tilfeller har startet både små og større branner her i Østfold, og forbudet gjelder derfor også disse.

Et kjent turtips kan være å medbringe varm mat på termos.

Forbudet gjelder inntil forbudet blir opphevet.  Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

 

Publisert
31.05.2018
Sist endret
06.06.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger