Gå til innhold

Salg av fyrverkeri romjulen 2018

Søknader om tillatelse til salg av fyrverkeri i romjulen 2018 sendes brannsjefen innen 30. april 2018.

Hensikten med den tidlige søknadsfristen er at søkere som får medhold i klage på avslag, med normal saksgang fortsatt kan være aktuelle som handlende den førstkommende sesongen.

Alle virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i 2018 må sende inn ny søknad med alle nødvendige opplysninger. Fyrverkeri klasse II og III tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet 27. - 31. desember.

Gebyr for søknadsbehandling og tilsyn 2018:  kr. 2.158,-

Brannsjefen gjør oppmerksom på gjeldende forskrifter med bl.a. følgende krav:

  • Virksomheten må drive handelsvirksomhet over disk direkte til forbruker. Firmaattest fra foretaksregisteret må vedlegges søknaden. Salgstillatelse kan ikke overdras til andre.
  • Ansvarshavende må være over 20 år, være ansatt i eller eie virksomheten og være fysisk tilstede på salgsstedet i salgstiden. Kursbevis type F (forhandler pyroteknikk) fra Norsk Brannvernforening må vedlegges.  

Det vises til ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5 og til ”Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff” fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 26. juni 2002 nr. 922, kap. 7 og 9 med endring av 4. januar 2018 nr. 14. Se også §2-10 av samme forskrift.

Du finner søknadsskjema for salg av fyrverkeri på Fredrikstad kommunes hjemmeside.

Publisert
16.02.2018
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger