Gå til innhold

Færre helt ledige østfoldinger i oktober

Ved utgangen av oktober var det 4 053 registrert helt ledige østfoldinger.

En nedgang på 3 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Ledigheten er nå 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i landet er på 2,4 prosent.

 

Bruttoledigheten

I Østfold deltok 736 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av oktober. Sammen med de helt ledige er det dermed 4 789 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 3,4 prosent av arbeidsstyrken. I oktober i fjor hadde Østfold 3,8 prosent bruttoledighet.

 

Størst nedgang innen industri og bygg og anlegg

I oktober er det størst nedgang i helt ledige med yrkesbakgrunn fra industri og bygg og anlegg, henholdsvis 92 og 41 færre ledige sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Ungdomsledigheten

For unge under 30 år er ledigheten i september på 3,8 prosent, 1 222 unge helt ledige. I tillegg deltar 302 under 30 år på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Bruttoledigheten for ungdom er da 4,7 prosent. Bruttoledigheten for ungdom var 5,1 prosent i oktober 2016.

 

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 3,6 prosent, Moss på 3,5 prosent, Eidsberg på 3,0 prosent, Fredrikstad på 3,0 prosent, Sarpsborg på 2,9 prosent, Halden på 2,9 prosent og Rygge 2,0 prosent.

 

Mer informasjon om ledigheten i Østfoldkommunene finner du i vedlagte statistikknotat.

 

Økning i antall utlyste stillinger

Det er lyst ut 1 208 nye stillinger i Østfold i oktober. Dette er en økning med 29 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Størst økning i antall stillinger finner vi innenfor butikk- og salgsarbeid og bygg og anlegg med henholdsvis 97 og 78 flere stillinger enn oktober 2016. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 261 stillinger og 196 innenfor bygg og anlegg.

 

NAV startet i 2017 arbeid med å øke andel stillinger på nav.no slik at NAV og arbeidssøkere i Norge kan finne flere ledige jobber her. Dette er et pågående arbeid hvor endringene skjer gradvis. Arbeidet medfører at statistikk over ledige stillinger både fanger opp endringer i arbeidsmarkedet og NAVs arbeid for å øke andelen stillinger på nav.no. Ved tolkning av statistikk over tilgang ledige stillinger bør man være oppmerksom på dette.

 

Fravær fra arbeid

Det er mange årsaker til at personer i Norge er midlertidig eller langvarig borte fra arbeid, eller sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Mange av disse er registrert hos NAV, og NAV yter ulik bistand og oppfølging til disse avhengig av situasjonen til den enkelte. For å illustrere disse ulike gruppene, har vi laget en grafisk fremstilling, se vedlegg «Nærhet til arbeidsmarkedet Østfold og Norge».

 

For mer informasjon kontakt kommunikasjonssjef Britt Tunby mobil: 951 44 993.

Statistikknotat Østfold, oktober 2017.pdf

Nærhet til arbeidsmarkedet Østfold og Norge.pdf

Publisert
09.11.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger