Gå til innhold

Politireform og politiets tilstedeværelse på Hvaler

1. september legges lensmannskontoret på Hvaler ned. Hvaler kommune får ny politikontakt, Rune Jensen, som har mangeårig politierfaring fra Hvaler.

Nedleggelsen av lensmannskontoret betyr at politiet ikke lengere vil være tilstede i Kornmagasinet på Skjærhalden, men i stedet patruljere etter behov og rykke ut fra Fredrikstad. Lensmannskontoret på Hvaler har ikke vært døgnbemannet i mange år og den nye reformen har som formål at det skal være minst like godt tilbud som før i områder som mister lensmannskontor.

For Hvaler kommunes del vil det bety økt tilstedeværelse av politiet i hverdagen, men ikke minst også i høysesong. Politibåten vil fortsatt være stasjonert på Skjærhalden.

Politikontaktens rolle
Politikontakten skal være bindeledd mellom kommune, næringsliv og andre mot politistasjonen i Fredrikstad. Politikontakten skal ha kontor i Fredrikstad, men være innom kommunen jevnlig.

Ivar Prestbakken, som har vært lensmann på Hvaler, fortsetter som fungerende stasjonssjef ved Fredrikstad politistasjon.

Hvaler kommune og politiet samarbeider i dag gjennom politirådet som er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

Det etablerers også snart et lokalt kriminalforebyggende råd hvor en bredere sammensetning av næringsliv, kommune, politikere, innbyggere og andre kan samarbeide om forebyggende arbeid på Hvaler.

Kontakt?
Publikum kan, som vanlig, henvende seg til politiet på 02800

Publisert
31.08.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger