Gå til innhold

Planforslag gang- og sykkelvei Puttesund-Asmaløy(Åsebu) ut til høring og offentlig ettersyn

Hvaler kommune har den 07.09.2017 i sak 49/17 vedtatt å legge planforslag for gang- og sykkelvei Puttesund-Asmaløy(Åsebu) til høring og offentlig ettersyn for innspill og tilbakemeldinger.

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny gang- og sykkelveiforbindelse langs fv. 108 fra Puttesund til nord i Asmaløy, til Åsebu i sør. Dette er en strekning på ca. 9,8 km, hvorav 0,9 er i Fredrikstad kommune. Reguleringsplanen skal legge til rette for at ny strømkabel fra Kråkerøy til Rød på Asmaløy skal kunne legges i gang- og sykkeltraséen.

Planområdet innebefatter arealer innenfor både Hvaler og Fredrikstad kommune, og plandokumentene skal behandles politisk i begge kommunene. Planarbeidet utføres av Rambøll AS i samarbeid med kommunenes administrasjon.

Plandokumentene og særutskrift fra politisk behandling finner du her:

- Særutskrift

- Planbeskrivelse med KU

- Plankart 1, Plankart 2, Plankart 3 og Plankart 4

- Planbestemmelser

- Sammenstilling av varslingsuttalelser med forslagsstillers kommentar

Innspill, merknader og tilbakemeldinger til planprogrammet må sendes innen torsdag 26. oktober 2017, enten som brev til Storveien 32 1680 Skjærhalden, eller som e-post til posmottak@hvaler.kommune.no.

Publisert
13.09.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger