Gå til innhold

Lions Club Hvaler/Kirkøy utlyser 100.000 kr i midler til barn og unge

LC Hvaler/Kirkøy har i mange år satset på barne- og ungdomsarbeid i Hvaler kommune, da spesielt på de østre øyene. Bevilgninger har vært gjort gjennom sporadisk støtte utløst av innkomne søknader. Klubben har nå vedtatt å styrke denne støtten ytterligere.

Formålet er å styrke barn og unges muligheter til å drive aktiviteter i kommunen.

Det vil i 2017, deles ut kr 100.000,- til dette formålet.

Organisasjoner, lag og foreninger, med barne- og ungdomsarbeid på programmet, i Hvaler kommune oppfordres til å søke. Innkomne søknader med tilstrekkelig underbygning vil bli behandlet innen utgangen av april. Tildeling av midler vil skje på Skjærhalden Havnefestival i juni.

Retningslinjer for tildeling

  1. Alle organisasjoner/foreninger/klubber som driver barne- og ungdomsarbeid i Hvaler kommune, kan søke.
  2. Langsiktige tiltak for barn og unge blir prioritert.
  3. Det gis ikke støtte til drift av organisasjon/forening/klubb.
  4. Utlysning finner sted på Hvaler kommunes hjemmeside.
  5. Søknadsfrist er 15. april 2017. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke vurdert.
  6. Søknaden skal underbygges med budsjett for tiltaket, ev. regnskap for deler av tiltaket som allerede er satt i verk, oversikt over hvem andre det søkes midler fra og hvor lenge man planlegger å drive tiltaket.
  7. LC Hvaler/Kirkøy behandler søknadene, fordelingen blir avgjort i mai 2017. Klubben vil, om nødvendig, kontakte aktuelle søkere for å fremskaffe ytterligere informasjon.
  8. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.
  9. Støtten utbetales når aktiviteten er satt i verk eller det på annen måte kan dokumenteres at den skal iverksettes. Blir ikke aktiviteten satt i verk eller det kan dokumenteres at den skal iverksettes i løpet av ett år etter tildeling, vil midlene omdisponeres til andre aktiviteter.
  10. Organisasjoner som tildeles midler, må forplikte seg til å markedsføre Lionsbevegelsen / LC Hvaler/Kirkøy, enten i form av Lions' logo, tulipanlogo, og/eller ved deltakelse på våre innsamlingsaksjoner av større format som for eksempel Røde Fjær og Havnefestivalen. Slik markedsføring kan skje via plakater i klubbhus/på anlegg, i egne aviser, på tøy eller på annen måte som det gjøres avtale om. Kostnader for denne markedsføringen (eks. trykk av våre logoer) dekkes av LC Hvaler/Kirkøy og skal ikke regnes inn i de bevilgede midler.

For mer informasjon, kontakt:
Jon Egil Andersen, mobil: 995 29 226

Søknader sendes:
Jon Egil Andersen
Kjølholdtveien 49
1680 Skjærhalden
Ev: email til: jonegan@online.no

Publisert
02.02.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger