Gå til innhold

Høring og offentlig ettersyn av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hvaler kommune

Kommunestyret har den 19. oktober 2017 vedtatt å legge revidert forskrift for vann og avløpsgebyrer ut på høring.

Formålet med revideringen skal sikre at kommunen får inn de inntektene en har behov for i sammenheng med en forsvarlig utbygging av offentlig vann og avløp.

Arbeidsgruppa har bestått av rådmannens stab i kommunens vann- og avløpsavdeling samt advokat Guttorm Jacobsen.

Høringsdokumentene finner du her:

Forskrift

Særutskrift

Forslaget er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside (www.hvaler.kommune.no) under Planer og Nyheter.

Merknader eller uttalelse til planforslaget må sendes innen 09. november 2017, enten som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no.

Publisert
23.10.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger