Gå til innhold

Detaljreguleringsplan for Bølingshavn på høring og til offentlig ettersyn

Hvaler kommune har den 29.11.2017 vedtatt å legge planforslag til detaljplan for Havna i Bølingshavn ut på høring og offentlig ettersyn.

Detaljplanen er utarbeidet av Rambøll AS, på vegne av Thomas Ramm og John L. Jones.

Planforslaget gjelder et område på ca. 27 daa på Kirkøy. Hensikten med planen er å rydde opp i og videreutvikle småbåthavnen og de sjønære arealene i Bølingshavn.

Plandokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Særutskrift

Høringsuttalelser

Følgebrev

Følgebrev 2

Sammendrag av innspill og uttalelser

Planforslaget finner du også på servicetorget på rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden 1680.

Merknader sendes som brev eller e-post til Hvaler kommune innen høringsfristen 30.01.2018. Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no. Postadressen er Hvaler kommune, Storveien 32, Skjærhalden 1680.

Publisert
05.12.2017
Sist endret
13.12.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger