Gå til innhold
Arkivfoto
Arkivfoto

Abonnementsparkering i Bølingshavn 2018

Hvaler kommune tilbyr abonnementsparkering i Bølingshavn for 2018, og de tildeles etter vedtatte kriterier.

Abonnementsparkeringen i Bølingshavn for 2018 gjelder fra 1.januar 2018 til 31.desember 2018.

Prisen er 6.250,-

Plassene tildeles etter disse kriteriene:

1.       Fastboende på Kjerringholmen

2.       Hytteeiere på Kjerringholmen

3.       Hytteeiere i området Bølingshavn

Parkeringsområdet er i gjeldende reguleringsplan avsatt til offentlig bryggeanlegg, og inngår derfor i kommunens havneforvaltning. Prisen for å leie parkeringsplass på kommunens havneområder er vedtatt i gjeldende gebyrregulativ

Forbehold
Det er Borg havn som forvalter området og de ønsker å regulere det. H
vis dette kommer raskt i gang kan bileierne bli bedt om å flytte bilene dersom bua skal rives. Skjer dette i 2018, vil det mest sannsynlig skje på høsten. Prisen på plassen og tildelingen skjer med dette forbeholdet.

Vi avventer utfallet av reguleringen før vi vet om vi kan tilby parkering i 2019.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 28.februar 2018.
Tildelingen skjer 1.mars 2018.

Dette må være med i søknaden:
- navn
- gnr/bnr
- telefon
-  fakturaadresse
- hvilket kriterie du søker med

Det er bare 1 plass pr. familie hvis de søker med det samme kriteriet.

Send søknaden til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller til postmottak@hvaler.kommune.no.  

Har du spørsmål kan du kontakte Ole Vauger, telefon 476 83 719.

 

Publisert
15.02.2018
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger