Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Innhold

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
I vår kommune kan avd rus og psykisk helse kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Kontaktperson: 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?