Marint søppel

Innhold

På Hvaler er det samlet 5 tonn marint søppel hittil i år og innsatsen fortsetter.

Skjærgårdstjenesten for Hvaler, Sarpsborg og Halden melder om stor aktivitet i innsamlingen av marint søppel også i år.
De første meldingene fra frivillige kom i mildværet allerede i januar, mens hovedryddingen startet i begynnelsen av april pga. kulde i mars.
Inntrykket var fort at mengden marint søppel kom til å bli mindre i 2018 enn i fjor.

Befaringer ved juletider tydet på det. Årsakene kan være flere, men vi hadde lite pålandsvind i lange perioder, også etter nyttår.
Vindretningen var i ukesvis fra nord/nordøst. Erfaringsmessig havner da mindre av overflateplasten på land, selv om strømforholdene i Nordsjøen/Skagerrak peker mot vår kyst.

Skjærgårdstjenestens rapport viser at 240 frivillige har samlet 336 sekker og en mengde kasser, kanner og andre enkeltgjenstander fra Hvalers strandsone. Mange har benytter ryddekartet som ligger på nettet som innfallsvinkel. Folk er flinke til å melde fra når ryddingen er gjort, slik at hentingen blir effektiv.

Det er grunn til å sende stor takk til alle som bidrar. Det er etter hvert mange gjengangere i dette miljøvernarbeidet.

Skjærgårdstjenestens egen rydding har nådd 142 sekker så langt, i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd, Kystlotteriet og andre. Samtlige fuglereservater ble ryddet innen ferdselsforbudet 15.april. Totalt på Hvaler er det altså samlet nesten 5 tonn  hittil i år.

I Sarpsborg og Halden er det meste ryddet av lokale lag og foreninger. Mengdene søppel «på innsiden» av Hvaler er imidlertid mer beskjedne.

Sist endret: 12.07.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?