Informasjon i forbindelse med skolestart mandag 27.4.20

Innhold

25.4.2020 kl. 10.00: Informasjon til foresatte i forbindelse med skolestart for 1. - 4. trinn på Hvalerskolene.

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa. Skolene har i løpet av denne uka gjennomført kartlegginger og risikoanalyser og har igangsatt en rekke smitteverntiltak. De har gjennomført smittevernopplæring og har forberedt seg godt. Alle foresatte til elever på 1. til 4. trinn får direkte beskjed fra skolen om oppstart og nye rutiner. Ytterligere spørsmål rettes til skolen barnet går på.

5. – 10.trinn skal fortsatt ha «fjernundervisning» hjemme en stund til. Nye vurderinger blir gjort av myndighetene fortløpende og vi håper og tror at alle elevene er tilbake i god tid før ferien.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og 1. til 4.trinn starter opp mandag 27.april. For å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak i samråd med den nasjonale smitteveilederen for barneskoletrinnet. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern også utenfor skolen. 

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig.
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre.

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Vår anbefaling er at alle foreldre bør sende friske barn på skolen når den nå gjenåpner. Skolen er, i tillegg til undervisningen, også en viktig sosial arena.

Barnelegeforeningen har utviklet en egen vurdering av barn med kroniske og underliggende sykdommer. Se vurderingen for andre sykdommer og tilstander.

Dersom man er i tvil om barnet er i risikosonen og bør holdes hjemme fra skolen, tar man kontakt med fastlegen for en vurdering og får en legeerklæring dersom dette er tilfelle. Elever med legeerklæring på at de er i risikogruppe og må holde seg hjemme og har fortsatt krav på fjernundervisning organisert av skolen.

For andre gjelder samme regler om undervisning som før koronapandemien. I Norge er det opplæringsplikt, ikke skoleplikt. Det betyr at foreldre kan velge å sende barna på privat eller offentlig skole, eller de kan undervise barna selv. De siste ukene har skolene drevet fjernundervisning og hatt et eget opplegg for barna. Foresatte kan ivareta ansvaret for opplæringen selv med hjemmel i opplæringslovens §§ 2-13 og 14-3. Foresatte må da varsle kommunen før de starter privat hjemmeundervisning (send e-post til postmottak@hvaler.kommune.no). De behøver ikke vente på godkjenning, slik at privat hjemmeundervisning kan startes den dagen de varsler kommunen om det. Kommunen skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen jf. oppll. § 14-3. Etter reglene overtar da de foresatte opplæringsansvaret, og må selv sørge for undervisningsopplegg og -materiell. Elevene skrives ut av den offentlige skolen og vil bl.a ikke lenger ha krav på spesialundervisning eller tilgang til kommunens digitale plattformer eller utstyr.

Utdanningsdirektoratet sitt rundskriv nr. 5 – 2013 “Privat hjemmeundervisning" beskriver forholdet og anbefales lest før en begynner med privat hjemmeundervisning.

Hvis foresatte ønsker å avslutte privat hjemmeundervisning, har barnet rett til plass på sin nærskole. De tar da kontakt med skolen og sender samtidig en melding til Hvaler kommune ved kommunalsjef for oppvekst om opphør av privat hjemmeundervisning. Send e-post til postmottak@hvaler.kommune.no

Når skal elever, foresatte og ansatte møte på skolen og SFO?

Elever og ansatte skal komme på skolen/SFO:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem dersom de får symptomer.
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart sekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.

Når skal elever, foresatte og ansatte ikke møte på skolen/SFO?

 • Elever og ansatte med luftveissymptomer: Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Dersom eleven er syk og ikke kommer på skolen, må dere gi beskjed til skolen om dette på vanlig måte.

Hvis eleven blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barnet må da hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Les nyhet om mulig testing av elever/ansatte.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben. Hvordan dette gjennomføres i praksis er beskrevet i informasjonen som foresatte får fra egen skole.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute. Følg ellers nasjonale smittevernråd.

Skoleskyss

Skoleskyss går til samme tider som tidligere, men har på grunn av smitteverntiltak halvert kapasitet til å ta med elever. Nasjonale myndigheter er tydelige på at skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. Vi oppfordrer derfor sterkt foresatte til selv å sørge for alternativ transport til og fra skolen.

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Det samme gjelder hvis elevene tar båt eller annen transport til skolen.

Mer informasjon om rutiner rundt skyss vil bli gitt fra den enkelte skole.

Les mer om Østfold kollektivtraffikk sine smitteverntiltak.

Hva skal elevene ha med seg?

Som vanlig skal alle elever ha med seg matpakke og gjerne drikke. (Ved spørsmål rundt skolemelk, ta kontakt med den enkelte skole.) Dersom elevene har SFO-plass, må de også ha med en ekstra matpakke. Dette fordi det ikke vil bli tilberedt mat på SFO.

Elevene bør også ha med seg en sekk med skiftetøy. Denne bør helst bringes fram og tilbake hver dag, slik at det blir enklere å utføre renhold i garderobene. Leker og andre gjenstander skal ikke tas med til skolen.

SFO – skolefritidsordning

Informasjon om åpningstid og henting/levering gis fra den enkelte skole.

Det blir ikke servert mat på SFO, så elevene må ha med egne matpakker til evt. frokost og et måltid etter skoledagen er ferdig. Det betales ikke for matpenger i perioden hvor dette praktiseres.

Oppholdsbetaling SFO

Regjeringen besluttet 08.04 at ordinær foreldrebetaling for barnehage og SFO skulle gjenopptas fra 14.4, uavhengig av åpningstid eller om barnet benytter plassen. Hvaler kommune har valgt en lokal løsning som innebærer at man starter å betale 27.april da SFO gjenåpner for alle barn. Den lokale løsningen vil da bli som følger:

 • 1. mars - 12. mars: Det faktureres for ordinær plass på SFO
 • 13. mars - 27. april: Det faktureres ikke for plass på SFO 
 • 27. april: Oppstart med ordinær betaling for SFO-plass, uavhengig av om barnet benytter plassen eller ikke.

Foresatte har blitt fakturert for mars, og skal ha refusjon for perioden 13. mars – 31. mars, altså 19 dager. Foresatte har ikke blitt fakturert for april, men skal faktureres fra 27. april – 30. april, altså 4 dager.

Hvaler kommune skal dermed refundere 15 dager til foresatte. Disse 15 dagene avregnes og trekkes fra på faktura for mai, og man betaler da for 16 dager i mai.

Det betales ikke matpenger så lenge barna selv må ha med mat på SFO.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt gjelder, og departementet viser til at de som har fått en endret inntektssituasjon kan søke om redusert foreldrebetaling. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Nasjonal smittevernveileder for barneskolen. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?