Advokatvakt

Innhold

Som innbygger i Hvaler kommune kan du få en kort konsultasjon med en advokat.

Har du behov for å snakke med en advokat?

Tjenesten er gratis!

Grunnet koronaviruset så oppstår det ytterligere behov for juridisk råd og veiledning i tillegg til de vanlige juridiske spørsmålene.

Oppmøte på Dypedalsåsen endres også midlertidig til å være kun rådgivning over telefon eller på e-post så lenge det er behov for det. For å ikke belaste kommunens servicetorg unødig så ta gjerne kontakt direkte med advokatvakten.

Kontakt advokatvakten tlf.:    47 81 67 00

E-post:                                    hvaler@advokatvakt.no.

Advokatvakten er alminnelig privatpraktiserende og er ikke tilknyttet Hvaler kommune.   

Under finner du eksempler på ulike type av saker som du kan få svar på. Men bare kontakt advokatvakten selv om det du lurer på ikke omfattes av listen.

Saker

Fast eiendom rettsforhold:
Tingsrett, reklamasjon på kjøp av fast eiendom, tomtefeste rettigheter, veirett, parkeringsrettigheter, bryggerett osv.

Arbeidsrett og Selskapsrett:
Økonomiske rettigheter og forpliktelser for arbeidsgivere, arbeidstakere og trygdede. Oppsigelse, permisjon, dagpenger, konkurs, sosiale ytelser, gjeld og låneforpliktelser.

Familierett/Barnerett:
Separasjon skilsmisse for ektefeller og samlivsbrudd for samboere. Deling og skifte av formue og gjeld. Barnefordeling, daglig omsorg og samvær. Opprettelse av fremtidsfullmakt for å sikre fremtidig bistand ved demens. Opprettelse av samboeravtale og fremtidsfullmakt.

Arverett:
Testament, arveavtaler og fordeling av arv når man lever. Opprettelse av testament og arveavtaler.

Avtalerett:
Forsikringssaker, skadesaker, nabotvister, kontraktsrett, reklamasjon på kjøp bil, båt campingvogn.

Helse og sosialrett:
Søknader og klage på Nav, kommune og Stat.

Advokatvakta er ikke tilgjengelig i skolens ferier.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?