Hva koster SFO-plassen?

Innhold

Priser og betingelser for plass på SFO

 

Pris pr. mnd.
Hel plass      2870
Halv plass    1722
Ettermiddagsplass    2296
Halv ettermiddagsplass     1282
Morgentilbud     1148
Helårstilbud

Det betales 11 måneder per år. Juli er betalingsfri måned fordi SFO er stengt. Tilbudet starter 1. august.

Betaling for kost

I tillegg til betaling for plass, skal det betales for kost. Prisene følger selvkostprinsippet.

Søskenmoderasjon

Det gis ikke søskenmoderasjon.

Tilbud om ettermiddags- morgenplass

Tilbudet om ettermiddagsplass og morgenplass vil kunne variere mellom skolefritidsordningene.

Inntektsendringer i løpet av året

Ved vesentlige inntektsendringer med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt måneden etter at dokumentasjon er mottatt.

Barn med deltidsplass

For barn med deltidsplass, gis det tilbud i ferier om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til: 230,-. De med halv plass/halv ettermiddag/morgen får halvparten av feriedagene, 20 dager i året. Utover dette kan de søke om ekstra feriedager.

Spesielle aktiviteter

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/ aktiviteter til elevene og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

Andre bestemmelser

• Det betales fra den dato barnet er tildelt plass.
• Oppsigelse skal skje skriftlig til skolen med minst 1 måneds varsel.
• Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april.
• Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær.
• Gebyr ved for sen henting vil påløpe.
• Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned.
• Dersom en skolefritidsplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?