Hovedopptak barnehage

Innhold

Alle barnehager i Hvaler kommune er med i samordnet opptak. Kommunen har 3 kommunale og 1 privat barnehage. Søknadsfrist til hovedopptak for barnehagene er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass må du søke til hovedopptaket. Husk søknadsfristen til barnehagene på Hvaler 1. mars!

Felles søknadsskjema til alle barnehagene finner du her. Du søker på dette skjemaet om du ønsker ny plass eller søker om plass i en annen barnehage i kommunen. 

Skjemaet fyller du ut på skjermen og sender inn.

Du er også velkommen til å besøke barnehagene. Det er fint om du gjør en avtale først. Vi er mye ute på tur i vakker Hvalernatur.

Rett til barnehageplass

Barn som fyller 1 år senes innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket, rett til å få plass i barnehage fra august.  Barn som fyller 1 år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket, rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år.

Løpende opptak/venteliste

Det er anledning til å registrere inn nye søknader gjennom hele året. Du blir da registrert på venteliste til barnehageplass. Så langt det er mulig vil vi ta inn barn ved ledige plasser og kapasitet, men du må forvente litt ventetid. 

Sist endret: 26.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?