Opptak barnehage

Alle barnehager i Hvaler kommune er med i samordnet opptak. Kommunen har 3 kommunale og 1 privat barnehage. Søknadsfrist til hovedopptak for barnehagene er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass må du søke til hovedopptaket.

Hvaler kommune har innført heldigital søknadsprosess for barnehageplass. Det kreves elektronisk ID for å gjennomføre søknadsprosessen. 

Klikk her for å søke barnehageplass (åpnes i nytt vindu) - PS! Løsningen fungerer på mobil, med Chrome og Edge, men ikke i Explorer.

Klikk her for å endre barnehageplass (åpnes i nytt vindu)

Du er også velkommen til å besøke barnehagene. Det er fint om du gjør en avtale først. Vi er mye ute på tur i vakker Hvalernatur.

Rett til barnehageplass

Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller 1 år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år.

Løpende opptak/venteliste

Det er anledning til å registrere nye søknader gjennom hele året. Du blir da satt på venteliste til barnehageplass. Vi tar inn barn ved ledige plasser og kapasitet, men du må forvente litt ventetid. 

Sist endret: 26.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?