Brekke barnehage

Innhold

 Om barnehagen

Årsplan Brekke barnehageåret 2019-2020.pdf

 

Brekke barnehage er en en-avdelings barnehage med barn fra 0-6 år. Iår har vi 3 aldersinndeltegrupper, Mini. Ekorn og Maxigruppa.

Her kan vi tilby trygge og rolige omgivelser i et miljø med få stressfaktorer og farer, og en passe stor og oversiktlig barnegruppe.

Barnehagen ligger midt i kulturlandskapet på Kirkøy med skog, sjø og gårdsbruk i umiddelbar nærhet. 

Barnehagen er sertifisert som miljøfyrtårn, og vi har som mål å fremme miljøhensyn gjennom tiltak med barna som aktive deltagere.

Barnehagen har store fine lokaler, stor utelekeplass innenfor gjerdet, og en egen naturlekeplass i skogen like bak barnehagen. Her har vi også en flott grillhytte.

Vi er opptatt av lek og vennskap og at barna skal oppleve en god barndom med gode opplevelser.

Her på Brekke har vi:

- Barnehagelærere med lang erfaring

- Dyktige fagarbeidere og assistenter

- En flott grillhytte i skogen, bare et steinkast unna

- Et fantastisk område med utallige muligheter for allsidig lek og aktiviteter.

- Et lite og oversiktlig miljø. Alle kjenner alle, og dette er trygt og godt.

- Et felles prosjekt med de andre barnehagene på Hvaler om innføring i ny rammeplan og nettutdanning i regi av Høgskolen Innlandet: Trygt og inkluderende barnehagemiljø

Virksomhetslede/styrer: Janne Baltzersen, tel 924 56 144, jacb@hvaler.kommune.no
Assisterende styrer: Marte Richvoldsen, tel 416 16 961, marric@hvaler.kommune.no

 

 

 

 

Gruppene våre

Minigruppa

Pedagogisk leder : Ida Katrine Olsen, idkols@hvaler.kommune.no

Bhglærer: Marte Richvoldsen

Fagarbeider: Trine Weiby Olsen

Ekorngruppa

Pedagogisk leder Ekorngruppa: Ingrid Fjell, ingf@hvaler.kommune.no 

Assistent: Vigdis Jørgensen

Maxigruppa

Pedagogisk leder Maxigruppa: Bård Johnsen, bajo@hvaler.kommune.no

Assistent: Espen Dahlstrøm

 

Ny i barnehagen

Velkommen til oss

Å være ny i barnehagen er nytt både for barnet og dere foreldre. Både barnet ditt og du skal bli kjent med nye mennesker og ett nytt sted. Vi gleder oss til å bli kjent med dere.

Vi er opptatt av barns medvirkning og barnas behov, og barna har gode muligheter til å være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen sin.

I de første ukene legger dere som foreldre og de voksne på avdelingen sammen grunnlaget for en god start i barnehagen.

Barna skal ha en myk overgang til barnehagelivet. Som foreldre får dere ved oppstart  innsikt i hva som venter barnet deres, og de ansatte blir kjent med både barnet deres og der som foreldre.

Ingen barn er like og tilvenningen blir individuell. Noen bruker kort tid, andre bruker lengre tid. Vi anbefaler at du minst bruker 3 dager på oppstart, så både barnet ditt og du blir kjent med oss.

 

 

Måltidene i barnehagen

Ved måltidene våre koser vi oss sammen og barna smører sin egen mat.

Barna har med matpakke til frokost  og får melk eller vann til maten.

Barna smører brødmat med sunt pålegg og grønnsaker til lunsj. En dag i uka lager voksne et varmt måltid sammen med en gruppe barn. 

Vi er opptatt av et sunt kosthold og vi spiser mye fisk i barnehagen vår. Vi legger også vekt på at maten og måltidene inngår som en viktig del av den pedagogiske aktiviteten.

Mandager er kjøttfri dag hos oss. Gjennom matlaging og  måltidene læres nye begreper og nye ferdigheter, og ikke minst gleden av sosialt felleskap.

 

På ettermiddagen har vi et måltid med knekkebrød og frukt.

Samarbeid mellom barnehagen og foreldrene

Brekke barnehage legger stor vekt på et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Foreldresamarbeidet hos oss skjer både på formelle og uformelle arenaer. Barnehagen har også en egen facebookside: Brekke barnehage, der det legges ut små hverdagsglimt.

Det formelle samarbeidet foregår ved

 • To foreldremøter i året
 • Tilbud om to foreldresamtale pr år, eller flere ved behov
 • Foreldreundersøkelser fra UDIR hvert år
 • Månedsplaner og tilbakeblikk hver måned til foreldrene 
 • Samarbeidsutvalget for barnehagen

Det uformelt samarbeid foregår gjennom

 • Den daglig kontakten  om morgenen og ettermiddagen
 • I ulike arrangement gjennom året
 • Åpenhet for tilbakemeldinger

Foreldreutvalget for barnehager har eget nettsted (FUB)  her du kan finne nyttig informasjon.

 Overgang barnehage - skole

Maxi-barna er de eldste barna på Brekke. Vi har klubb en gang i uken der barna jobber med ulike skoleforberedene aktiviteter. Maxibarna benytter seg også av gymsalen og uteområdet på skolen som et ledd i det å bli kjent med skolen de skal starte på. Samarbeidet mellom Brekke barnehage og Floren skole er godt etablert og fungerer svært bra. Brekke barnehage er opptatt av å gi de eldste barna en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen.

Det siste året før skolestart har barnehagene på Hvaler seks felles treff for de barna som skal begynne på skole sammen. Treffene er i Huser, Asmaløy og Brekke barnehage.

De eldste barna i barnahagen får også være med på en del aktiviteter som kun er for Maxigruppa. Eksempel på dette er besøk på kystmuseet, teaterturer i byen,  gå Luciatog på rådhuset for å nevne noe.

Foreldresamarbeid

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

(Barnehageloven § 1)

Vi legger stor vekt på et godt og nært samarbeid og ønsker å ha en god og åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Foreldresamarbeidet skjer både i uformelle og formelle sammenhenger.

Uformelle møter er den daglige kontakten, informasjonsbrev, foreldrekaffe og andre arrangementer.

Formelle sammenhenger er foreldremøter og foreldresamtaler. Alle foreldrene i barnehagen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger hver høst representanter som sitter i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Foreldreutvalget for barnehager har en nettside der du kan finne nyttig informasjon.     

Planleggingsdager 2019-2020

 • 15. og 16 august
 • 15. november
 • 2. januar
 • 21. mai

Disse dagene er barnehagen stengt.

Vi leier ut redningsvester

Brekke barnehage på Kirkøy og Asmaløy barnehage på Asmaløy, har redningsvester til leie.

Barnehagen har redningsvester til barn i følgende størrelser:

 • 5-15 kg.
 • 15-30 kg.

Priser:

Døgn: Kroner 20,-

Helg:  Kroner 50,-

Uke:   Kroner 100,-

Ta direkte kontakt med Asmaløy barnehage eller Brekke barnehage i tidsrommet mandag til fredag mellom kl. 08.00 - 16.00 dersom du trenger å leie redningsvest.

På Kirkøy: Brekke barnehage, Brekkesletta 8, 1680 Skjærhalden Telefon: 924 56 144

På Asmaløy: Asmaløy barnehage, Rødsveien 30, 1684 Vesterøy Telefon: 924 56 144

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?