Kulturminnedagene 2019

Innhold

Kulturminnedagene markeres 7.-15. september 2019 med tema «fremtidens kulturarv». Formidler du din kunnskap og historie, og lytter til andres, får vi et inkluderende perspektiv og en levende kulturarv som er bærekraftig og engasjerende. Samtidig økes den kollektive bevisstheten rundt vår mangfoldige historie.

Barn og unge

Gjennom Kulturminnedagenes tema for 2019 «fremtidens kulturarv» inviteres arrangører til å spesielt involvere barn og unge. Inviter gjerne barn til å reflektere rundt hva kulturarv er og hva som definerer den lokale kulturarven, ved kysten, på innlandet eller i byen. Kulturarv defineres ofte som «spor etter menneskelig aktivitet». Hvilke spor setter vi i dag som er viktige å dokumentere og ta vare på for fremtiden? Hver dag setter vi digitale, fysiske og immaterielle spor som kan si noe om tiden vi lever i. Samtidig kan mangelen på spor være et vitne på endringer i samfunnet. Er det rom som ikke besøkes, historier vi glemmer eller kunnskap som forsvinner, som vi kan løfte og skape aktivitet rundt?

Gjennom Kulturminnedagene kan man legge opp til møter mellom generasjoner og kulturer, sette opp kurs, organisere workshops, kunstprosjekt eller fokusere på bruk og gjenbruk av kulturminner som et spennende bidrag til lokalsamfunnets utvikling. Fokuset på formidling gjennom Kulturminnedagene kan være en viktig pådriver for å sikre at kulturarven er tilgjengelig for kommende generasjoner.

Bokåret

I 2019 er det 500 år siden den første norske boka ble trykt. Nasjonalbiblioteket inviterer i den sammenheng til nasjonalt bokår, noe som også kan markeres under Kulturminnedagene. Hvordan formidles kunnskap, i hvilket format og gjennom hvilke medier engasjerer man publikum i dag? Boka spiller fortsatt en sentral rolle i dokumentasjon og videreformidling av historien. Her kan man dra frem ei bok eller en forfatter som fortjener ekstra oppmerksomhet, fokusere på den muntlige fortellertradisjonen, håndbåren kunnskap eller digital formidling.

Valg

9. september 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge, datoen faller inn under årets Kulturminnedager. Dette kan åpne for debatt, samtaler og arrangement rundt hvordan man i «nye» kommuner, og regioner med mer ansvar, kan legge til rette for en god kulturvernpolitikk. Kommunale kulturminneplaner skal være ferdig innen 2020. Her legger man viktige føringer for hva som er og blir fremtidens kulturarv ute i kommunene. Gjennom Kulturminnedagene kan man fokusere på hva som er viktig å ta vare på – og hvordan, engasjere lokalbefolkningen og invitere til aktiv deltakelse som besøkende eller arrangør.

Levende lokalsamfunn

Hvilke materielle og immaterielle kulturminner er viktige for lokalsamfunnet? Næringsutvikling og turisme bygget på lokalhistorie og kultur skaper levende steder. Skap nysgjerrighet og løft frem hjemstedet ditt!

Den lokale kulturarven knytter folk sammen og skaper gode og trygge lokalsamfunn. Bruk kulturminnedagene til å skape en forståelse av tilhørighet til lokalsamfunnet: Det er her vi bor – det er her vi hører til. Den lokale kulturarven og historien har formet samfunnet, byen/bygda og menneskene. Hvordan har vi kommet frem til dit vi er i dag, og hvor går veien videre?

Kulturminnedagene på Hvaler

Les mer om kulturminnedagene i Hvaler kommune her.

Arrangementene er et samarbeid mellom Hvaler kulturvernforening, Hvaler hagelag, Hvaler menighet og Hvaler kommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?