Kontakt og organisasjon

Innhold

Generell kontaktinformasjon

Hvaler rådhus er åpent for besøkende hverdager klokken 10:00 - 14:00.

Åpningstiden er for tiden redusert som følge av sitasjonen rundt koronaviruset.

Post- og besøksadresse:
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Telefon: 69 37 50 00
E-post: postmottak@hvaler.kommune.no 

Hvaler kommune på Facebook 

Vi journalfører både e-post og papirpost etter gjeldende rutiner. Vi svarer deg skriftlig på henvendelser til det navnet og den adressen du har oppgitt.

Organisasjonsnummer: 964 947 082.

Kommune nr: 3011.

Organisering av Hvaler kommune

Hvaler kommune er organisert i en politisk og en administrativ del. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, mens rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Fordeling av ansvar og myndighet mellom politsk og administrativ organisasjon er bestemt av kommunestyret og beskrevet i delegeringsreglementet.

Delegeringsreglement

Her finner du Hvaler kommunes delegeringsreglement (åpnes i ny fane)

Politisk organisering

Informasjon om hvordan kommunen er organisert politisk.

Administrativ ledelse

Rådmann
Dag Willien Eriksen
Tlf: 913 86 684
E-post: dawe@hvaler.kommune.no

Assisterende rådmann
Geir Kvisten
Tlf: 991 66 366
E-post: geikvi@hvaler.kommune.no

Kommunalsjef Oppvekst 
Tone Gunnersen
Tlf: 926 51 515
E-post: tgun@hvaler.kommune.no 

Kommunalsjef Helse og omsorg
Therese Steen Johansen
Tlf: 452 20 577
E-post: thrjoh@hvaler.kommune.no

Kommunalsjef Friskliv, læring og mestring
Amund Bjørke
Tlf: 996 38 085
E-post: amub@hvaler.kommune.no

Kommunalsjef Teknikk, byggesak og infrastruktur
Thea Stenersrød Gaulen
Tlf: 908 24 632
E-post: thegau@hvaler.kommune.no

Økonomisjef
Kurt Skarning
Tlf: 69 37 50 42
E-post: kuni@hvaler.kommune.no

HR-sjef
Line Jeanette Svendsen
Tlf: 450 14 862 / 69 37 50 35
E-post: hr@hvaler.kommune.no / liesve@hvaler.kommune.no

Hvaler Bredbånd

Epost: post@hvalerbredband.no
Telefon: 47 48 11 10 (08:00 - 16:00)

Meld interesse        Bestill fiber

Avdeling byggesak

Byggesaksavdelingen har telefontid tirsdager og torsdager mellom kl. 12.00 og 15.00. Telefonnummer 69 37 50 00.

Helse og velferd telefonnummer

Dypedalåsen eldresenter:       69 37 54 00
Dypedalåsen sykehjem:          69 37 54 05
Hjemmetjenester:                    69 37 54 07

Krise og beredskap

Ledelsen i Hvaler kommune utgjør beredskapstemaet. Her finner du kontaktinformasjoner som du kan benytte i forbindelse med krise eller andre alvorlige situasjoner.

Kriseledelsen i Hvaler kommune

Rådmann
Dag Willien Eriksen
Tlf: 913 86 684
E-post: dawe@hvaler.kommune.no

Kommunalsjef oppvekst 
Tone Gunnersen
Tlf: 926 51 515
E-post: klav@hvaler.kommune.no 

Kommunalsjef Helse og omsorg
Therese Steen Johansen
Tlf: 452 20 577
E-post: thrjoh@hvaler.kommune.no

Økonomisjef
Kurt Skarning
Tlf: 69 37 50 42
E-post: kuni@hvaler.kommune.no

HR-sjef  
Line Jeanette Svendsen
Tlf: 450 14 862
E-post: liesve@hvaler.kommune.no

Leder samfunnssikkerhet og beredskap
Jan Richard Aspheim
Tlf. 90 93 09 63
E-post: jarias@hvaler.kommune.no

Kriseinfo - statlig kriseinformasjon

Kriseinfo.no er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser. www.kriseinfo.no

Vakttelefoner

  • Døgnkontinuerlig brøyte- og strøvakt ca. 15 oktober - 31. mars, vakttelefon: 41 44 92 38
  • Driftforstyrrelser på kommunens vannforsyning eller kloakknett: tlf. 90 851 920 hele døgnet.
  • Legesenterets nødtelefon: tlf. 69 37 53 14 og skal kun brukes ved akutt medisinsk behov.
  • Hvaler / Fredrikstad legevakt: tlf. 116 117
  • Barnevernvakt: tlf. 952 96 824

Veterinærtjenester

Fredrikstad veterinærkontor tlf: 69 39 00 90.

Akuttberedskap utenom ordinær arbeidstid gjelder hele året. Tre smådyrklinikker deler akuttberedskap for smådyr for hele Østfold:

Vakt uke 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51: Spydeberg smådyrsykehus (69 83 39 00)
Vakt alle uker: Fredrikstad dyrehospital: (69 30 48 30)
Vakt alle uker: Jeløy dyreklinikk: (69 91 10 90)

Ansvalig for nettsider

Har du synspunkter eller spørsmål vedrørende våre internettsider, kontakt: postmottak@hvaler.kommune.no 

Presse og media

Informasjon, nedlastning av kommunevåpen osv. her 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?