Koronavirus: generell informasjon

Innhold

Oppdatert 19.4.2021 kl. 08.00: Her har vi samlet viktig informasjon til innbyggere, hytteeiere, næringsliv, landbruk, og besøkende i Hvaler kommune. Oppdatert 2. mars med justering er prioriterte grupper for vaksinering. Oppdatert 11. mars med tiltak jamfør innføring av tiltaksnivå 5B i Hvaler kommune.

Jeg vil registrere meg i vaksinekø         

Generell informasjon

Har du spørsmål om vaksinering kan du ringe Servicetorget, 69 37 50 00, tastevalg 1.

 

Er du syk og trenger legevakt kan du ringe legevaktas koronatelefon: 69 38 11 08

For generelle spørsmål om koronavirus, se Folkehelseinstituttets nettsider eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Du kan også se Helsedirektoratets spørsmål og svar

Generell informasjon om korona-viruset på flere språk (FHI)

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager. Hvaler kommune har opprettet en publikumstelefon for deg som trenger noen å snakke med. Her vil du komme i kontakt med fagpersoner som er vant til å snakke med barn og voksne om ting som bekymrer dem.

Nummeret du kan ringe er: 98 11 49 09. Telefonen er åpen hverdager kl. 09.00 –16:30.

Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon: 22 40 00 40) holder døgnåpent og kan være andre alternativer.

Lurer du på om du bør testes for koronaviruset?

Se www.koronasjekk.no om du bør testes for koronavirus FØR du ringer fastlegen din.

Dersom du skal testes, kan du ringe:

Legevaktas koronatelefon på 69 38 11 08.

 • Hverdager kl. 08.30–15.00
 • Helg kl. 10.00–16.30.

Test for koronvirus er gratis for alle.

Smittesituasjon

19.4.2021 kl. 08.00: Det ble i går bekreftet ett nytt smittetilfelle i Hvaler kommune. Det er iverksatt tiltak med smittesporing og nærkontakter er satt i karantene. Det er nå 63 smittetilfeller totalt i Hvaler kommune siden utbruddet.

Vaksinering

Generelt

Vaksinering mot korona er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og Hvaler kommune skal tilby sine innbyggere vaksinasjonNorge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkert når vi får vaksinene og når vi kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommunen har startet gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om framdrift blir løpende oppdatert litt lenger ned på denne nettsiden. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Har du spørsmål om vaksinering kan du ringe Servicetorget, 69 37 50 00, tastevalg 1.

Registrering i vaksinekø

For at vi skal få en oversikt over hvilke innbyggere i Hvaler kommune som vil ha vaksine, anbefaler vi at du stiller deg i vaksinekø. Vi ønsker også at du registrerer deg hvis du ikke ønsker vaksine.

Klikk på knappen under for å registrere deg:

Gå til registrering i vaksinekø

Slik gjør du det:

 1. Trykk på knappen "Gå til registrering i vaksinekø" (over) eller via meldingen du har fått på telefonen din.
 2. Logg inn med din BankID.
 3. Velg om du ønsker å registrere deg selv eller på vegne av andre du har ansvar for
 4. Svar på noen enkle spørsmål om alder, yrke og helse.

Leverandøren av denne løsningen er helseboka.no. De er referansekunde hos BankID innen sikring av helsedata. Våre innbyggere kan derfor være trygge på at personvernet er ivaretatt ved bruk av denne løsningen.

Tilleggsinformasjon om vaksinekø:

 • Hvis du først svarer nei på at du ønsker vaksine, men senere ombestemmer deg, er det fortsatt mulig å registrere deg i køen igjen. Det er den siste registreringen som er gjeldende.
 • Hvis du skal hjelpe en pårørende med å registrere seg i vaksinekø, skal du bruke du din egen BankID. Ikke bruk BankID til den pårørende.
 • Du vil bli kontaktet for timebestilling når det er din tur til å få vaksine. Dette vil skje via sms eller pr telefon.
 • Det kan ta tid fra du registrerer deg til det blir din tur til å få vaksine. Det avhenger av din prioritering i køen, av hvor mange doser vi får, og hvor mange som ikke ønsker å få vaksine.
 • Når det blir din tur kan du få time på noen få dagers varsel. 

Vaksinasjonssted:

Status uke 14

Pr. mandag 12. april har vi gjennomført følgende vaksinering i Hvaler kommune:

 • Personer vaksinert med dose 1 Pfizer: 1025
 • Personer vaksinert med dose 2 Pfizer: 448
 • Totalt antall vaksiner satt Pfizer:1473

Ingen AstraZeneca-vaksiner er satt i uke 14. Det er tidligere satt 95 doser med AstraZeneca-vaksine.

 • Totalt antall vaksiner satt: 1568

Framdrift fordelt på de ulike prioriteringsgruppene:

 • Prioriteringsgruppe 1 (beboere i sykehjem): fullvaksinert
 • Prioriteringsgruppe 2 (85 år og eldre): fullvaksinert
 • Prioriteringsgruppe 3 (75-84 år): fullvaksinert (der er noen få som av ulike grunner ikke har tatt vaksine ennå) 
  I denne gruppen har vi registret ca 370 personer som ønsker vaksine
 • Prioriteringsgruppe 4 (65-74 år): pågår.
  I denne gruppen har vi registrert ca 850 personer som ønsker vaksine
 • Prioriteringsgruppe utvalgt helsepersonell: pågår (det har blitt gitt både Pfizer og AstraZeneca-vaksine til denne målgruppa, vaksinering med AstraZeneca er nå pauset inntil videre)
 • Prioriteringsgruppe 5 (55-64 år): pågår

Mer informasjon om AstraZeneca fra sentrale myndigeter.

Hvaler kommune får 196 Pfizer-doser i inneværende uke (uke 15).

Prioritert rekkefølge

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
  og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene
Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.

Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Risikogrupper
Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Prioriteringene kan endres ved endret smittesituasjon.

Mer informasjon om koronavaksine

Du finner mer informasjon om koronavaksine på Folkehelseinstituttets nettside:www.fhi.no/kvp

Tiltak gjeldende fra midnatt 12. april

Det innføres tiltak jamfør tiltaksnivå B (Høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5B). Tiltakene gjelder til og med søndag 25. april.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Undervisningen gjøres digitalt.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.
 • Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring
 • Institusjonene kan holde lokalene åpne dersom det er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om antall.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker og tjenester

 • Butikker kan holde åpent.
 • En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

 • Skjenkestopp.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Anbefalinger:

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. Se FHIs råd for bruk av alpinanlegg.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Informasjon til hytteeiere på Hvaler

Selv om reiser til fritidseiendommer i Norge ikke anses som nødvendige, kan folk dra på hytta i påsken hvis de tar ekstra smittevernhensyn. Vi anbefaler da å gjøre innkjøpene på forhånd, unngå kollektivtransport hvis det er mulig og å holde avstand til andre

Hvis du er syk, bør du holde deg hjemme i påsken. Hvis du blir syk på hytta, bør du dra hjem. Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du også holde deg hjemme. Personer som bor i områder med mye smitte, for eksempel Oslo, bør unngå å dra på hotell og overnattingssteder der mange samles.

Anbefalinger for påskeferien 2021

Generelt

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Reiser

 • Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.
 • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.
 • Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.
 • Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.
 • Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.
 • Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.
 • Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake.
 • Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Sosialt

 • Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Gudstjenester og andre markeringer

 • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen hjemkommune.

Informasjon fra Dypedalåsen bo- og behandlingssenter

Oppdatert informasjon og besøksrutiner ved Dypedalåsen Bo- og Behandlingssenter 09.04.2021

Rutinen er basert på Helsedirektoratets veileder, Folkehelseinstituttets retningslinjer og smittesituasjonen i samfunnet.

Deres besøk er viktige! Samtidig har helseinstitusjonene et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene. Derfor ber vi om at dere setter dere inn i besøksrutinen slik at vi sammen kan holde DDB friskt fremover.

 • Besøk avtales mellom ansatte og pårørende innen kl.14.00 dagen før aktuelt besøk. Det er mulig å lage flere avtaler frem i tid.
 • Kontakt avdelingen pr. telefon eller under besøk for å avtale besøk.
 • Besøkende hentes av ansatt utenfor hovedinngangen/ avtalt sted.
 • Besøkende skal ha på munnbind under hele besøket.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn og ut.
 • Det gjennomføres adgangskontroll for alle besøkende. Adgangskontrollskjemaet oppbevares i 14 dager til bruk for evt. smittesporing.
 • Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden). Dette avklares med avdeling på forhånd.
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til – eller oppholdt seg i land utenfor Norge, skal ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.
 • Besøk gjennomføres på beboers rom. Nå når våren melder seg kan besøk også gjennomføres i utearealene tilknyttet DBB. Besøkende har ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer inne.
 • Besøk må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Av den grunnen kan hver beboer kun ta imot to besøkende av gangen.
 • Dersom besøkende blir syke i løpet av 48 timer fra de var på besøk må de umiddelbart informere avdelingen.
 • Besøkende skal ikke forlate rommet i løpet av besøket uten at dette er avtalt.
 • Besøkende går deretter rett ut av bygningen.
 • Ved smitteutbrudd må man påregne at besøksrutinene må endres på kort varsel.

Telefon Tisler: 477 95 821
Telefon Lauer: 477 82 246
Telefon Akerøy: 477 95 107
Telefon Korten: 476 91 237

For ytterligere informasjon, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/.

Informasjon fra skolene på Hvaler

Se informasjon om og for skolene på Hvaler på skolens egen informasjonsside.

Informasjon til næringsliv, landbruk og kultur

Nedenfor følger informasjon til næringsliv, landbruk og kultur om støttetiltak, eller de såkalte krisepakkene fra regjeringen. Det er også innført tiltak eller ordninger som berører permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet.  

Har du spørsmål eller behov for bistand kan du kontakte Næringssjef Bjørn Winther Johansen i Hvaler kommune (bjnjoh@hvaler.kommune.no, 979 81 439).

Lenker til nasjonale støtteordninger/krisepakker (oppdatert 10.11.2020):

Vi anbefaler å bruke NHO sin samleside nedenfor som informasjonskilde. Tiltak og ordninger endres avhengig av Covid19-situasjonen, og det er vanskelig å kvalitetssikre lenker til ulike informasjonssider!

Samleside NHO "Nyttig informasjon og verktøy"

Informasjon om krisepakkene og andre tiltak (oppdatert 22.7.2020):

Lotteri- og stiftelsestilsynet: "En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar".

NHO: "Bransjenormer og veiledere for håndtering av smittevern" (Camping, Servering, Overnatting)

NHO: "Kompensasjon til foretak for tapt omsetning" (stortinget vedtok ordningen 7. april 2020)

NHO: "Koronaviruset: Råd til  bedrifter" (spørsmål og svar fra NHOs advokater)

NAV: "Hva gjelder i min situasjon" (portal for arbeidsgivere og arbeidstakere)

Regjeringen.no: "Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon" (2. april 2020)

Regjeringen.no: "Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet (27.mars 2020)

Viken fylkeskommune: "Dette er Vikens første tiltak for nærings- og samfunnslivet" (24.mars 2020)

Regjeringen.no: "Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene" (20.mars 2020)

Innovasjon Norge: "Tiltak for for norsk næringsliv - Hva gjør Innovasjon Norge (18.mars 2020)

Regjeringen.no: "100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter" (15.mars 2020)

Informasjon om gjennomføring av arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter (oppdatert 15.5.2020):

Folkehelseinstituttet sine regler for gjennomføring av arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Tips til godt smittevern fra "Norske konsertarrangører"

Informasjon om eiendomsskatt og kommunale gebyrer

Basert på gjeldende regelverk vil Hvaler kommune ikke gi lettelser i eiendomsskatt eller kommunale gebyrer. Kommunen vil fortløpende komme med oppdatert informasjon hvis det blir endringer i regelverket som gjelder dette. Vi oppfordrer alle interesserte om å følge med her på kommunens nettsider og på Facebook.

Eiendomsskatt

Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.

Vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer

Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til etter selvkostprinsippet, som i praksis betyr at brukerne betaler det tjenesteleveransen koster. Vi må derfor legge til grunn at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om utenforliggende hendelser umuliggjør bruken av fritidsboligen. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten blir redusert (f.eks. som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene) vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.

Norge og resten av verden befinner seg nå i en situasjon der det er ett hovedfokus; å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. Dette er definert av nasjonale myndigheter som en dugnad som alle aktører må bidra til, om målet skal nås. I en slik dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidsbolig i annen kommune enn hjemkommunen er en ulempe som må påregnes i den krisesituasjonen landet nå befinner seg i. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidsboligene ikke kan benyttes som normalt. Det er derfor heller ikke naturlig at kommunen som leverandør skal kompensere for de ulemper en bruksnekt medfører for eier av fritidsboligen.

Informasjon til brukere av gjestehavner, campingplasser og bobiler

Gjestehavner, campingplasser og bobilparkeringer kan benyttes.

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning. 

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene.

Informasjon til frivillige på Hvaler

Det er et økende behov for hjelp til hverdagsoppgaver for flere innbyggere i kommunen. Dette kan for eksempel være hjelp til handling, transport, tilsyn mm.

Kan du som enkeltperson, lag, forening, organisasjon eller næringsliv bidra? Vi ønsker å kartlegge hvilke ressurser vi har i samfunnet og hvordan den enkelte kan bidra.

Det er også viktig for oss å påpeke at alle må ta forhåndsregler og sette egen situasjonen først.Alle som skal inn å jobbe frivillig må også sette seg inn i smitteverntiltak og forbygge egen risiko.

Ønsker du eller din forening, organisasjon og næringsliv og bidra med tjenester og oppgaver i samfunnet?

Ta kontakt med Hvaler kommune på mail til kultur & fritid som er satt til å koordinere dette, eller ring 404 42 887 .

Vi begynner nå å få inn ulike behov for tjenester og vil fortløpende koordinere behov opp imot dere som har anledning til å stille opp.

Har du spørsmål til dette, ta direkte kontakt med Kultursjef Thomas Holmen Olsen,  eller ring 993 78 211.

Skal du jobbe som frivillig i Hvaler kommune er vi opptatt av at du leser og forstår følgende punkter:

 • Du som frivillig MÅ være frisk – befinner du deg i en risikogruppe bør du ta hensyn til dette og frastå fra slikt arbeid eller ta på deg oppdrag tilpasset situasjonen (mange kan for eksempel trenge noen å snakke med pr telefon).
 • ALDRI utsett deg selv eller andre for økt risiko for å bli smittet.
 • Ha god hygiene. Vask hender, ofte, gjerne hånddesinfeksjonsmidler etter god håndvask eller når man ikke har vaskemuligheter tilgjengelig.
 • Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser. Har du ikke det benytt albukroken. Vask og desinfiser hender.
 • Holde avstand til de man hjelper. Ikke nærmere enn 1 meter. Man kan ta en telefon og slå av en prat.
 • Sett varer på utsiden etter å ha handlet for noen. Hvis man må hjelpe til med å få varene o.a. i hus så er det svært viktig og følge punktene over.

Kommunen vil gjerne ha kontakt med fastboende som er ute og går turer gjennom hytteområdene, og kan rapportere tilbake hvordan ståa er. Dersom du kan er noe du kan bidra med, ring 993 78 211, slik at vi kan oppdatere hvilke områder på Hvaler som blir dekket.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?