Transportstøtte - TT-kort

Innhold

Transportstøtte er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflyttnings– eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre. Transporttjenesten skal benyttes til fritidsreiser. Det er ingen begrensninger i reisetidspunkt eller reiselengde.

Hvem kan få støtte?

  • Søkere mellom 14 – 67 år skal prioriteres.
  • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres.

I tillegg kreves at:

  • Funksjonshemningen må være varig.

Hvem får ikke støtte?

  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke.
  • Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem.

Andre vilkår

Godkjenning som bruker gjelder for ett år av gangen, med unntak for blinde og varige rullestolbrukere som ikke trenger ny godkjenning.

Brukerkortet er et elektronisk kort som brukes ved betaling for drosjeturen. Kortet fungerer omtrent som et vanlig kredittkort, men du kan ikke ta ut kontanter.

Egenandel for turen bestemmes for hvert budsjettår og betales kontant til drosjesjåfør eller blir trukket av tildelt beløp når turen foretas.

Sjåføren har plikt til å kontrollere at du har gyldig legitimasjonskort og kan nekte betaling med brukerkortet dersom du ikke har gyldig legitimasjon.

Når kan du ikke bruke kortet?

Transporttjenesten skal ikke benyttes til transport som dekkes av folketrygden, f eks legebesøk, reise til og fra avlastningsopphold eller medisinsk behandling mv.

Tilbudet skal ikke benyttes til skoleskyss, arbeidsreiser eller til og fra godkjent attføringsopplegg.

Venteliste

Hvaler kommune har for 2018 fått tildelt 49 hjemler som kan deles ut. Det er flere søkere enn det er hjemler til. Hvis du oppfyller kriteriene, må du regne med å stå på en venteliste en tid.

Her søker du:

Søknadsskjema - transportstøtte

Søknaden skal sendes til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Trenger du hjelp

Har du spørsmål til ordningen, eller trenger du hjelp til å søke?

Kontakt saksbehandler:

Odd Magne Ulvund, tlf. 693 75 152

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?