Parkering

Innhold

Kommunen har avgiftsbelagt parkering på parkeringsplassene nedenfor i tiden 15. mars - 15. oktober. Alle dager fra kl.08.00 – kl.18.00.Hvaler kommune har delegert myndighet til å håndheve parkeringen på Hvaler.

 Informasjon om parkering

Takster i 2018

Parkering v/rådhuset og Floren skole per time kr.15

Parkering v/rådhuset per døgn kr.150

Parkering v/Hvaler kirken per time kr.12

Parkering v/Hvaler kirke per døgn kr.120

Parkering v/Skipstadsand og Vikerhavn per time kr.10

Parkering v/Skipstadsand og Vikerhavn per døgn kr.100

Easyparkkoder på de forskjellige plassene er:

Rådhuset : 1030

Kirken      : 1031

Skipstadsand: 1032

Vikerhavn : 1033

Det er soneparkering i sentrum av Skjærhalden. Det er derfor kun lov å parkere på oppmerkede parkeringsplasser.

Se ellers oppslaget på parkeringsautomatene.

NB! Parkeringsbillett for betalt avgift skal være godt synlig i frontruten. Overtredelse vil medføre tilleggsavgift og kjøretøyet kan fjernes for eiers kostnad og risiko.

 

Regler for parkering

 • El-biler og hybridbiler skal betale parkeringsavgift på alle kommunale parkeringsplasser i Hvaler kommune.
 • Du får parkeringsgebyr hvis du bryter trafikkreglene. Du får kontrollsanksjon hvis du ikke betaler eller ikke har gyldig parkeringsbillett.
 • Hvis du feilparkerer på steder som er skiltet med parkering eller stopp forbudt, eller bryter trafikkreglene på annen måte, får du et parkeringsgebyr på 900 kroner.
 • Hvis du glemmer å trekke billett på steder med gratis parkering, får du en kontrollsanksjon på 300 kroner. - Hvis du ikke har gyldig parkeringsbillett i frontruta, parkerer på en reservert plass eller utenfor oppmerking, får du en kontrollsanksjon på 600 kroner.
 • Parkerer du på en plass som er reservert for forflytningshemmede, får du en kontrollsanksjon på 900 kroner.

Klage

Du har mulighet til å klage hvis du har fått en kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr. Du må alltid klage til den myndighet som har ilagt deg dette. Du finner klageskjema for Hvaler kommune her.
Får du avslag på klagen og ønsker å klage videre, er det to veier å gå:

 • Klage på parkeringsgebyr skal behandles av tingretten.
 • Klage på kontrollsanksjon skal behandles av parkeringsklagenemda.

Ta hensyn til bilen ved siden av deg så den ikke får skader eller bulker.
Ønsker du mere informasjon kan du gå inn på parkeringsklagenemda sin hjemmeside.

Abonnementsparkering

Hvaler kommune kan tilby årsabonnement på følgende steder:

Ab.parkering Skjærhalden sentr. for fastboende Østre Øyer kr.6.250

Ab.parkering i Bølingshavn kr.6.250

Ab.parkering i Utgårdskilen/Garnberget kr.3.420

Ab parkering på Skipstadsand kr.2.650

For nærmere opplysning om søknad og frister, ta kontakt med servicetorget på telefon

69 37 50 00

Elbilparkering

Hvaler kommune kan tilby 14 ladeplasser ved Rådhuset med type 2-kontakt . Kabler må medbringes.

Elbiler kan bruke ladeplassene utenfor kontortid(16-07.00) og i helgene mot parkeringsavgift og betaling for lading.

Øvrige kommunale parkeringsplasser er avgiftsbelagt også for El-biler. Følg skiltingen der du parkerer!

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Søknaden blir behandlet i et utvalg bestående av en representant fra Råd for funksjonshemmede, kommuneoverlegen og representanter fra Hvaler kommune. Utvalget har møte minst en gang i måneden. 

 

Vilkår

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over korte avstander.

 • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk, fysioterapi, regelmessig kontroller spesialist, sykehus i forbindelse din medisinske tilstand
 • Husk å søke om fornying i god tid,det er 4 - 6 uker behandlingstid. Inntil ny søknad er behandlet må du parkere på ordinære plasser og betale.

Målgruppe

 • Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
 • De må også ha et konkret parkeringsbehov på navngitte steder der det ikke kan benyttes ordinære parkeringsplasser. Parkeringsbehovet skal være av en viss hyppighet
Aktuelt lovverk

 

 • Nye bestemmelser angående maksimal tid ($64) I dag kan forflytningshemmede med parkeringstillatelse stå ubegrenset på plasser med skiltet tidsbegrensning. 
 • Fra 01.01.21 trer den nye bestemmelsen i kraft som sier at  ved skiltet tidbegrensning på 30 minutter eller mer kan de stå inntil dobbel tid. Skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse må som tidligere respekteres etter sin ordlyd.
 •  Merk at det for andre ikke lenger er tillatt å benytte plasser skiltet for forflytningshemmde til av/pålessing, de kan nå kun  benyttes til av/påstigning.

Sist endret: 28.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?