Innhold

Kompostering

Starte hjemmekompostering?

For å kunne inngå avtale om hjemmekompostering må du ha gjennomført et kompostkurs i regi av Hvaler kommune. Kurset er på 2 timer og holdes i Hvaler kommune høst og vår. Vi godkjenner også dokumentasjon fra tilsvarende gjennomførte kurs i andre kommuner.

Innhold: Varmkompostering av organisk avfall.

 Starter du med hjemmekompstering er du med på å bedre klima og miljø:

  • Du lager egen kompostjord til å gjødsle hagen, du trenger ikke å kjøpe gjødsel.
  • Du bidrar til mindre avfall og transport, og mer gjenbruk.

For at vi skal godkjenne søknaden din om reduksjon i renovasjonsgebyret, må du ha egen, godkjent beholder for kompost, kursdiplom og adresse i kommunen. Kursdiplom og søknadsskjema får du på kurset. 

Innhold på kurset:

  • slik får du god kompost
  • plassering av kompostbeholderen
  • bruk av ferdig kompost
  • når det går galt med komposten
  • anbefalte kompostbinger
  • strø og røreutstyr til komposten
  • kompostering av hageavfall

Kompostavtaleskjema.pdf

Returpunkter

Returpunkt og plasseringer

Et returpunkt er en plass med en eller flere containere eller beholdere hvor du kan levere restavfallet ditt. Returpunktene er plassert over hele Hvaler, også på Søndre Sandøy, Nordre Sandøy, Herføl og Lauer. Alle returpunkt kan brukes av alle abonnenter på Hvaler. Det vil si at du for eksempel kan benytte neste returpunkt dersom ditt eget skulle være fullt. Returpunktene er strategisk plassert ved hovedfartsårer, forretninger, parkeringsplasser, havner og mindre veier som er fremkommelig med renovasjonsbil.

Små returpunkt

Her kan du i hovedsak levere restavfall, men noen av returpunktene har små containere for glass-/metallemballasje. Små returpunkt har som oftest begrenset plass.

Store returpunkt

Ved store returpunkt kan du levere glass-/metallemballasje (felles container), papp/papir/drikkekartong (felles container) og restavfall. 

Se kart over returpunkter.

Papirinnsamling / digital tømmekalender

Ønsker du å vite når det er papirinnsamling hos deg? Eller å få varsel på når papiret blir hentet? Da kan du søke opp din adresse og legge inn SMS-varsling.

Søk opp adressen din for å se tømmedatoer for papir og papp, samt vedlikehold av varsling til din mobiltelefon. 

 

Sandbakken miljøstasjon

Klik på linken for informasjon om Sandbakken miljøstasjon

Lokal forskrift

Renovasjonsforskriften

 

Hva koster tjenesten?

Alle priser er inkl. mva.

Helårsbolig uten kompostavtale: kr 3 030
Helårsbolig m/kompostavtale: kr 2 530
Fritidsbolig uten kompostavtale: kr 2 460
Fritidsbolig m/kompostavtale: kr 2 120
Campingvogn: kr 1 370

Inkludert i årsgebyret ligger 350 kg for levering på miljøstasjonen.

Levering på miljøstasjonen:

Helårs- og fritidsboliger med renovasjonskort: kr 1,40 pr. kg
Næringkunder med avtale: kr 2,40 pr. kg
Levering uten renovasjonskort: kr 3,00 pr. kg
Farlig avfall og elektronisk avfall: gratis

Næring:

Næringene betaler samtlige kostnader forbundet med å levere avfall på miljøstasjonen.

Du finner hele oversikten over gebyrer i egenbetalingsheftet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?