Næringsliv og næringsutvikling

Innhold

Hvaler kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune. Gjennom kommunens næringsstrategi vektlegges viktigheten av en bærekraftig næringsutvikling med mål om vekst hos næringslivet og arbeidsplasser i kommunen.

Etablering og bedriftsutvikling - Kontakt med kommunen

Har du planer om å etablere egen bedrift eller flytte din virksomhet til  Hvaler? Driver du egen bedrift men har behov for bistand til å utvikle bedriften videre? Ta kontakt med kommunens næringsrådgiver Bjørn Winther Johansen på tlf. 979 81 439, eller epost bjnjoh@hvaler.kommune.no.

Noen anbefalte nettsteder/tjenester for deg som skal etablere eller utvikle din bedrift:

Kommunens næringsstrategi

Hvaler kommune har som målsetting å legge til rette for vekst i lokale arbeidsplasser. Med bakgrunn i kommunens naturgitte ressurser og styrker, næringsstruktur og fokus på bærekraft vil Hvaler kommune særlig prioritere sine virkemidler inn mot eksisterende bedrifter og nyetableringer innenfor følgende næringer, bransjer og teknologiområder:

  • Marin næring
  • Besøk- og opplevelsesnæringen
  • Landbruk
  • Håndverks- og byggenæringen
  • Teknologibedrifter og FoU miljøer innen «Smart samfunnsutvikling»

Du kan lese mer om kommunens målsetting, strategi og handlingsplan i dokumentet Temaplan Verdiskaping - Næringsstrategi 2019-2023:

Deltakelse i selskaper og prosjekter

Hvaler kommune samarbeider gjennom deltakelse i selskaper og prosjekter  med andre kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og akademia. Denne type selskaper og prosjekter med betydning for nærings- og samfunnsutviklingen på Hvaler kan du få mer informasjon om her:

Hvaler kommunes næringsfond

Hvaler kommune følger opp kommunens næringsstrategi med søkbare midler til næringsutvikling. Næringsstrategien har som hovedmålsetting å tilrettelegge for en bærekraftig vekst i lokale arbeidsplasser gjennom eksisterende og nye bedrifter på Hvaler.

Næringsfondets hovedformål er å bidra til vekst i lokale arbeidsplasser på Hvaler. Søknader vurderes derfor med bakgrunn i kommunens næringsstrategi og de føringer og prioriteringer denne definerer.

Søknadsfrist for 2019 er 1. september.

Kriterier og søknadsskjemaer finner du her:

Støtteordning for festivaler og arrangementer

Hvaler kommune følger opp kommunens næringsstrategi med søkbare midler til næringsutvikling. Næringsstrategien har som hovedmålsetting å tilrettelegge for en bærekraftig vekst i lokale arbeidsplasser gjennom eksisterende og nye bedrifter på Hvaler.

Støtteordningens hovedformål er å bidra til utvikling av festivaler og arrangementer som i særlig grad profilerer Hvaler, og tiltrekker seg besøkende også utenfra kommunen. Støtteordningen er særlig ment å bygge opp under besøk- og opplevelsesnæringen på Hvaler slik denne er omtalt i kommunens næringsstrategi.

Søknadsfrist for 2019 er 1. september.

Kriterier og søknadsskjemaer finner du her:

Kart over næringsområder

I kartet nedenfor har vi lagt inn alle områder regulert til ulike næringsformål på Hvaler. Disse er markert med ulike farger. Du kan zoome inn og ut av kartet. Klikker du på et markert område vil du få opp mer informasjon, som eksempelvis formål.

Kartet er laget som en orientering om hvor næringslivet på Hvaler er lokalisert, samt områder til fremtidig utbygging/bruk. Vi anbefaler å bruke funksjonen Se større kart. Ta kontakt med vår næringsavdeling for mer informasjon.

Søndre Viken næringsregion

Hvaler kommune deltar sammen med kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Rakkestad i et regionalt samarbeid for næringsutvikling i regionen. Søndre Viken næringsregion er organisert med de næringsansvarlige i kommunene og arbeider med regionale næringstemaer som næringsarealer, samferdsel og profilering. Hensikten med samarbeidet er å stå sterkere i forhold til å påvirke de rammebetingelser som er viktige for næringsutviklingen i kommunene og regionen som helhet.

Kontaktpersoner:

Sarpsborg kommune ved Thomas Engh

Fredrikstad kommune ved Helge Hasvold 

Hvaler kommune ved Bjørn Winther Johansen 

Rakkestad kommune ved Anja Aarsrud Guerrera

Halden kommune ved Jens-Petter  Berget 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?