Havn

Innhold

Det er Borg Havn som forvalter alle havneområdene i Hvaler kommune.

Havner og brygger

Trafikkhavner

Følgende trafikkhavner driftes av Borg Havn. Anløp som ikke er avtalt meldes på telefon: +47 911 17 189:

 • Skjærhalden, fergeleie og ISPS-terminal
 • Herføl
 • Nedgården
 • Nordre Sandøy

Kommunale brygger

Bryggene under er kommunale og skal være åpen for allmennhetens bruk, ved behov for lengre (4 timer eller mer) losse- og lasteoppdrag, eller ved behov for å fortøye båt ved brygga i mer enn 4 timer, kontakt virksomheten på telefon: +47 911 17 189. Dette gjelder:

 • Hestehella
 • Utgårdskilen utrustningskai
 • Skjelsbu brygge
 • Dypedal brygge
 • Vikerhavn utrustningskai
 • Bølingshavn brygge
 • Korshavn brygge

Fritidsbåthavner og brygger

Virksomhet havn har ansvar for utleie av småbåtplasser i følgende havner og brygger:

 • Papperhavn
 • Utgårdskilen
 • Vikerhavn
 • Skipstadsand
 • Lauer

Skjærhalden småbåthavn driftes av Skjærhalden Båtforening, søknad om båtplass sendes Skjærhalden Båtforening.

Her finner du søknadsskjema til båtplass. Dette kan brukes hvis du skal sende søknadskjemaet elektronisk Borg Havn: firmapost@borg-havn.no 

Båtplasser

Borg havn forvalter havneområdene i Hvaler kommune. Her vil du finne en oversikt over tilgjengelige båtplasser.

Båtplasser i Korshavn

Borg havn planlegger 9 - 11 nye båtplasser ved det gamle fergeleiet i Korshavn.

Planen er at disse skal være klare til sommersesongen 2018. Vi tar forbehold om godkjent byggetillatelse.

Plassene vil ha en bredde på 2,5 – 3 meter avhengig av hvor mange plasser vi får godkjenning for.

Søknad

Ønsker du plass må du sende dette søknadsskjemaet til firmapost@borg-havn.no

Båtplasser på Herføl

Det er ledige plasser for fast utleie på Herføl utenfor handelen/ kafeen i indre havnebasseng. Dette er longsideplasser og prisen er 2700 kr pr bryggemeter.

Er du interessert kan du ta kontakt med Borg Havn v/ Roar Johansen på mail Roar.Johansen@borg-havn.no

Seilbrettforbud

Det er seilbrettforbud enkelte steder i Hvaler.

Her finner du kart over de ulike områdene:

Herfølrenna

Skjærhalden

Papperhavn

Utgårdskilen

Andre havner

Oppgradering av havnene

Hvaler havn har i år hatt den største oppgradering og rehabilitering av kommunens brygger og kaier på mange år.

Fiskerihavner
 • Utgårdskilen - oppgradert mottaks- og allmennings-kai. Langs sten-kaia skal det bygges utriggere for fritidsbåtene. Dette prosjektet tar tid både med tanke på søknadsprosess og valg av utførende entreprenør, hvor kommunen er underlagt strenge regler for anskaffelser.
 • Vikerhavn - skiftet nytt bryggedekke.
Trafikkhavner
 • Lauer - eksisterende flytebrygge er fjernet. Ny enkel brygge skal settes opp til høsten. Avdeling havn venter på dispensasjon. Videre er det også søkt Kystverket om midler til belysning langs moloen, der hvor fergen kommer inn. Hensikten er å utbedre trafikksikkerheten for både ferge, fritidsbåter og eventuelle utrykningsfartøy.
 • Herføl brygge - hele bryggedekket er skiftet. Nye kraftige fendere er satt opp.
 • Skjærhalden fergehavn - oppgradert med to nye dykdalber (fortøyningsinnretning). Utvidet fergerampe. Montert nye fendringer samt ny puller. Det er også satt ut ventebu i glass for fergepassasjerer.
 • Skjærhalden taxibrygge - rehabilitert og oppgradert etter stormen i vinter.
 • Skjærhalden Charterbrygge - bryggeskjørtet foran Første Reis var knust pga fortøyning av større båter. Det er nå rehabilitert, og det er satt opp skilt om kun av- og pålessing.
 • Sannøbryggen på Nordre Sandøy – rehabilitert på grunn av sviktende bæreevne.
 • Makø - bygger ny fergerampe tilpasset fremtidens bruk.
Havner for fritidsflåten
 • Kroksand badestrand – baderampen er rehabilitert med kraftig spunting og bygget opp med Karmøysteiner.
Kommunale brygger
 • Dypedal brygge - rehabilitert og oppgradert etter sprekker i landkar og kraftig armeringskorrosjon.
 • Skjelsbu brygge - stengt i dag pga stor usikkerhet knyttet til bæreevne og trafikksikkerhet. Kommunen i samarbeid med Skjelsbu Vel er i gang med å sette opp ny enkel brygge. Forventet ferdigstillelse i august.
 • Korshavn og Skipstadsand Brygge - rehabilitert og oppgradert til fungerende beredskapshavner. Ferdigstilt og overlevert i forrige uke, hvor fergeselskapet med Gravningen testet ut anlegget. Et samarbeid mellom Hvaler kommune og Statens vegvesen.

For spørsmål og nærmere info om kommunens havneforvaltning kontakt:

Ling Kile Tlf: 69 37 50 94

Plan for avfallshåndtering

Her kan du lese plan for avfallshåndtering for Hvaler havnedistrikt.

 

Strategisk Havneplan

Formålet med strategiplanen er å ha et styringsverktøy for forvaltning og utvikling av Hvalers havner, samt utvikling av nye havneområder.

Strategiplanen skal legge til rette for at Borg Havn IKS lettere skal kunne overdra havnemyndighetens oppgaver. Planen begrunner langsiktige mål, viser hvilke utfordringer man står ovenfor og redegjør for strategier for ønsket utvikling av havnene i kommunen.

Strategisk Havneplan 2018-2028.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?