Avtalegiroref:        

Fyll inn din avtalegiro-ref som du finner på din faktura fra Hvaler kommune.

Det kreves BankID for å signere avtalen.