Gå til innhold

Redusert foreldrebetaling og kjernetid

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdning betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2017 er kr 2 730,- for en hel barnehageplass.

NB! Det må søkes om ny godkjenning for barnehageåret 2016/2017. Frist for søknad som gjelder fra barnehageårets start er 15. august 2017. Dette gjelder for gamle og nye søkere.

Har du plass i kommunal eller privat barnehage i Hvaler kommune, må du sende søknad til:
Hvaler kommune - oppvekst
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Gratis kjernetid for 4- og 5 åringer
Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdtid i barnehage per uke.

Fra 1. august 2016 vil ordningen bli utvidet til også å gjelde 3-åringer. Inntektsgrensen vil fra samme dato bli satt til 417 000 kroner.

Dersom du kommer inn under disse ordningene, må du selv sende en søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Du må legge ved siste selvangivelsen  i søknaden.

Har du plass i kommunal eller privat barnehage i Hvaler kommune, må du sende søknad til:
Hvaler kommune - oppvekst
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Du finner den informasjonen du trenger om foreldrebetaling og søknad om gratis kjernetid her.

Publisert
07.05.2015
Sist endret
06.01.2017