Gå til innhold

Havneforvaltning

Hele Hvaler kommunes sjøområde er underlagt Lov om havner og farvann. Alle tiltak i sjø er søknadspliktig etter havne- og farvannslovens § 27.

Trafikkhavner

Følgende trafikkhavner driftes av virksomhet havn. Anløp som ikke er avtalt meldes på telefon: +47 97 95 68 82:

 • Skjærhalden, fergeleie og ISPS-terminal
 • Herføl
 • Nedgården
 • Nordre Sandøy

Kommunale brygger

Bryggene under er kommunale og skal være åpen for allmennhetens bruk, ved behov for lengre (4 timer eller mer) losse- og lasteoppdrag, eller ved behov for å fortøye båt ved brygga i mer enn 4 timer, kontakt virksomheten på telefon: +47 97 95 68 82. Dette gjelder:

 • Hesthella
 • Utgårdskilen utrustningskai
 • Skjelsbu brygge
 • Dypedal brygge
 • Vikerhavn utrustningskai
 • Bølingshavn brygge
 • Korshavn brygge

Fritidsbåthavner og bryggerPapperhavn

Virksomhet havn har ansvar for utleie av småbåtplasser i følgende havner og brygger:

 • Papperhavn
 • Utgårdskilen
 • Vikerhavn
 • Skipstadsand (forbeholdt hytteeiere på Kjerringholmen)
 • Lauer

Skjærhalden småbåthavn driftes av Skjærhalden Båtforening, søknad om båtplass sendes Skjærhalden Båtforening

Her er link til http://utgårdskilenbåtforening.no/

Søknadsskjema til båtplass.
Word-dokument: Dette kan brukes hvis du skal sende søknadskjemaet elektronisk til kommunens postmottak: postmottak@hvaler.kommune.no
PDF-dokument: kan tas ut for å fylle ut for hånd og sendes i post til Hvaler kommune.

For tildeling av båtplasser er det vedtatt egen forskrift, se under forskrifter.


Forskrifter iht havne- og farvannsloven
gjeldende i Hvaler kommune


Forskrift om bruk og orden i havner, Hvaler kommune, Østfold

Havneavgifter-betalingsregulativ 2017  (kapittel 8, side 33)

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 1 og 470, Hvaler kommune, Østfold

 

 

 

 

 

Publisert
21.09.2010
Sist endret
16.04.2018

Kontaktinformasjon

Kontakt: Ling Kile

Tlf. 69 37 50 00

Praktisk informasjon