Gå til innhold

Vei, trafikk og parkering

Ansvar

Virksomhet vei

  • Veivedlikehold, blant annet brøyting, strøing, feiing, renhold, asfaltering,grusdekker og overvannshåndtering.
  • Gatelys.

Virksomhet Kommunal Teknikk

  • Trafikksikkerhetstiltak, blant annet skilting, veimerking, trafikkstengsler, fartsdempende tiltak, rekkverk, leskur, trafikkfarlig vegetasjon.

Gravemeldingstjenesten, inkludert godkjenning av arbeidsvarsling.

Publisert
09.08.2010
Sist endret
07.11.2017

Kontaktinformasjon

Leder: Ole Johan Vauger ojva@hvaler.kommune.no
Tlf. 69 37 50 68/476 83 719

Praktisk informasjon