Gå til innhold

Vannmåler og avlesning

Frist for avlesning av vannmåler 9. januar 2018

Vi jobber med å skifte ut alle vannmålere i kommunen, til målere som kan fjernavleses. Les mer om dette her.

Inntil du får installert en slik måler vil du få tilsendt et avlesningkort i løpet av desember. Du kan registrere målerstanden her, eller ved å sende inn vannmålerkortet du får i posten. Avlesningsmodulen på internett er åpen kun i den perioden avlesningen foregår.

Hvis du ikke leser av vannmåleren vil forbruket bli stipulert.

Vannforbruket utgjør den variable delen av vann- og avløpsgebyret.

For boliger som av ulike årsaker ikke har installert vannmåler, eller hvis vannmåleren ikke fungerer, vil vannmengden bli stipulert ut fra boligens areal.

Frist for avlesning: 9. januar 2018

 

Installasjon eller bytte av vannmåler

Installasjon eller bytting av vannmåler skal bare utføres av godkjent rørlegger. Du må henvende deg til Servicetorget, Storveien 32, for å få utlevert en vannmåler. For å kunne hente ut vannmåler må sanitærabonnement være innvilget, og tilkoblingsavgiften være betalt.

 

Hytteeiere

Les av måleren når du stenger hytta for sesongen. Mange fritideiendommer kan være vanskelig tilgjengelige vinterstid, og vi anbefaler deg å lese av vannmåleren når du stenger eiendommen for sesongen. Du kan da sende målerstanden skriftlig til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden eller på e-post til postmottak@hvaler.kommune.no, merket vannmåleravlesning. 

 

Gi straks beskjed til kommunen dersom vannmåleren er ute av drift.

Har du flere spørsmål kan du kontakte Servicetorget på telefon 69 37 50 00.

Publisert
15.11.2016
Sist endret
13.12.2017

Kontaktinformasjon

Vann- og avløpsvakt (døgnbemannet):
Telefon 908 51 920

Servicetorget:
Telefon 69 37 50 00

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Leder: Hanne Bonnevie Svendsen hanfur@hvaler.kommune.no

Praktisk informasjon