Gå til innhold

Bruk av vannscooter

Selvom det generelle forbudet mot vannscootere er opphevet av regjeringen, er det kun et lite område i Hvaler hvor det i tråd med loven lar seg gjøre å bruke vannscooter. Det er for eksempel området ved Lera mot Strømtangen.

Regjeringen har vedtatt endringer i regelverket for bruk av vannscooter. Endringene trådte i kraft 1. juli 2013. Bruk av vannscootere tillates utenfor definerte forbudsbelter. Det er vedtatt forbudsbelter på 400 meter fra land i sjø. Forbudsbeltene gjelder ut fra fastlandet, samt rundt øyer, holmer og skjær over 200 kvm.

Det er også forbud mot kjøring i verneområder og i en sone på 400 meter rundt disse.

Det er tillatt med transportkjøring 1000 meter i lav fart gjennom de generelle forbudsbeltene for å komme ut til åpne områder.

Les forskriften her: Forskrift om bruk av vannscooter

Ytre Hvaler nasjonalparkSpesielt for nasjonalparken: Vannscooter forbudt.

Publisert
03.02.2011
Sist endret
13.07.2015