Gå til innhold

Kyststi på Hvaler

Hvaler har merket kyststi på Kirkøy, Asmaløy og Søndre Sandøy.

Kyststien Østfold og Kuststigen Bohusläen kom til gjennom et EU –prosjekt «Kystnære vandringsleder» fra 2004 – 2007.

Se oversiktskart over kyststiene på Hvaler.

 

 

 

 

Kyststi på Kirkøy

På Kirkeøy er kyststien merket fra Skjærhalden torg sørover mot Homlungen fyr, videre til Døvika, Storesand, Ørekroken, Rødshue, og nord til Grønne Bakke friområde. Videre er det merket fra Rødshue tilbake til Ørekroken, fra Ørekroken via Hvaler prestegård tilbake til Skjærhalden. Parkering kan foregå ved rådhuset, Skjærhalden, Storesand, Hvaler prestegård, Lammenes og Rødshue.

Dette kan du oppleve: Skjærhalden sentrum, Homlungen fyr (ligger på egen øy), Døvika teltplass, Storesand badestrand, Ørekroken badestrand, skulpturparken på Rødshue, stenkorset på Rødshue, Hvaler kirke og 1000-årsstedet for Hvaler ved prestegården, kystfuruskog og kulturminner fra stenhuggertiden. Mesteparten av kyststien går i Ytre Hvaler nasjonalpark, og byr på mange flotte utkikkspunkter.

Se brosjyre og kart.

 

Kyststi på Asmaløy

Kyststien på Asmaløy er merket fra parkeringsplassen ved Vikerhavn til Skipstadkilen. Videre er det merket en rundtur langs Skipstadkilen til Huserstø, Svarteberget, Pikesten fyr, Brattestø, Huser og tilbake til Skipstadkilen. Det er også merket en rundtur fra Åsebu sørover langs sjøen til Brattestø havn, Huser, og tilbake til Åsebu. Stiene møtes i Brattestø og det er mulig å gå merket sti fra Åsebu til Vikerhavn eller motsatt. Parkering ved Vikerhavn og Åsebu.

Langs kyststien på Asmaløy finnes det også en kultur- og naturguide med info om kystlynghei og utvalgte fuglelyder. Disse er utplassert i informasjonsbokser ute i terrenget. Se egen brosjyre.

Ved Åsebu finnes det to plasser for handikapparkering, samt en tilrettelagt sti for rullestol/rullatorbrukere og barnevogner ned til sjøen med rasteplass og hvilebenker.

Dette kan du oppleve: Pikesten fyr, Akerøy fort (ligger på egen øy), U–turn (en lydistallasjon i terrenget), Gravningen naturreservat og Åsebutjernet naturreservat. Kyststien byr på flott kulturlandskap, stort biologisk mangfold og fine utkikkspunkter. I tillegg finnes det flere fine badestrender langs Asmaløysundet, samt en kiosk på Brattestø marina.

Se brosjyre og kart.

 

Kyststi på Søndre Sandøy

På Søndre Sandøy er det merket en rundtur fra fergeleiet på Nedgården, til Løkkeberg, via Rød til Stuevika med badestrand og teltplass, og tilbake til Nedgården (ca. 3 km). Kyststien på Søndre Sandøy følger hele veien grusvei/traktorvei. Her er det mulig å trille barnevogn. Søndre Sandøy er en bilfri øy så parkering må skje på Skjærhalden.

Dette kan du oppleve: Sandøysalta naturreservat, Café Oline, vakkert kulturlandskap, badestrender og stort biologiskt mangfold. Ved Rød kan du ta en avstikker til Rødsbrygga hvor du finner minneplatten over prins Christian Fredriks ilandstigning i 1813.

Se brosjyre og kart.

Publisert
23.09.2013
Sist endret
13.11.2014