Gå til innhold

Næringsliv og næringsutvikling

Hvaler kommune har som mål å være en foretrukken vekstkommune – også for næringslivet.

Vi er særlig opptatt av å legge til rette for eksisterende og nye næringer innen fiskeri/havbruk, produksjon og tjenester relatert til fornybar energi og energieffektivisering (grønn næring) og småskala næring som mat og opplevelser/natur- og kulturbasert turisme.

Vi er også opptatt av å utvikle Skjærhalden som senter med havn, boliger, torg og handel.

Vi arbeider med flere tiltak vi mener er viktige for å oppnå vekst, bl.a. fiber til Hvalersamfunnet, ladeinfrastruktur og fornybar energi gjennom sol og vind.

Ta gjerne kontakt med vår næringsavdeling for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du på sidemenyen til høyre. Annen relevant næringsinfomasjon finner du på sidemenyen til venstre.

Publisert
06.08.2010
Sist endret
06.07.2017

Kontaktinformasjon

Bjørn Winther Johansen

Nærings- og klimarådgiver

Tlf. 979 81 439

e-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Eller
Servicetorget Tel 69375000

Praktisk informasjon