Gå til innhold

Miljø- og klimaarbeid på Hvaler

En lagsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling.

Hvaler kommune skal ivareta naturgrunnlag, miljø og klima - og legger miljøprioriteringer til grunn på alle forvaltningsnivåer. Dette er den overordnede målsetting i kommunens Klima- og energiplan for 2016-2028. 

Planen setter videre følgende visjon og delmål:

Visjon:

Hvaler skal være en foregangskommune når det gjelder bruk av fornybare energiressurser og tilhørende teknologi.

Delmål:

Hvaler kommune skal være klimanøytralt i 2030.

 

Publisert
27.03.2015
Sist endret
12.07.2017

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook

Praktisk informasjon