Gå til innhold

Helse og velferd

Helse og velferd ivaretar oppgaver innen barnevern, helsestasjon, legevakt, pleie og omsorg, hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring, arbeid og velferdstjenester.

I menyen til venstre finner du de ulike tjenesteområdene i seksjonen.

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem.pdf
Eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.

 

 

Publisert
06.08.2010
Sist endret
09.10.2017