Gå til innhold

Borgerlig vigsel i Hvaler kommune

Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene.

Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på deres hjemmesider. Mer utfyllende informasjon finner du i Ekteskapsloven og i Forskrift om kommunale vigsler.

 

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først prøve om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette gjøres av folkeregisteret ved det nærmeste skattekontoret, og brudeparet må selv søke om dette. Skjemaet finnes på Skatteetatens hjemmeside. Dere vil da få en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Det er en forutsetning at prøvingsattesten er innhentet før dere kan avtale vigsel med kommunen.

 

Bestilling av vigsel

For bestilling av tid og sted for vigsel, ta kontakt med oss på e-post: postmottak@hvaler.kommune.no. I e-posten må det oppgis:

 • Dato og sted for ønsket vielse
 • Fullt navn, fødselsdato og adresse på brudepar
 • Spesielle behov eller ønsker i forbindelse med vielsen (f.eks kunstneriske innslag)
 • Vedlegg: Prøvingsattest (se over)

 

Tid og sted

Hvaler kommune tilbyr vigsler til følgende tidspunkt:

 • Torsdager og fredager, kl 09 – 16.
 • Første lørdag i måneden, kl 12 – 16.

Det er ikke mulig å bestille vigsler i juli, på røde dager eller på helligdager i Hvaler kommune. Vi foretar heller ikke vigsler på julaften, påskeaften eller pinseaften.

 

Vigslere

I Hvaler kommune har følgende personer vigselsmyndighet:

 • Ordfører Eivind Norman Borge
 • Varaordfører Kim-Erik Ballovarre
 • Rådmann Dag Willien Eriksen
 • Kommunalsjef Lars Håkon Larsen
 • Kommunalsjef Thea Gaulen
 • Kommunalsjef Tora Klevås

 

Kostnad

Brudepar der minst en er bosatt i Hvaler kommune / personer som ikke er bosatt i Norge:

 • Vigsel i kommunens lokale: gratis
 • Vigsel på andre steder i kommunen enn i kommunens lokale: kr 1 500

Brudepar bosatt i andre kommuner:

 • Vigsel i kommunens lokale: kr 1 500
 • Vigsel på andre steder i kommunen enn i kommunens lokale: kr 2 500

 

Fremmøte

Brudepar, vitner og gjester må møte opp 10-15 min før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må fremvise gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde.

 

Seremonien

Seremonien tar omtrent 15 – 30 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Så blir brudeparet spurt om de vil ha hverandre ektefeller, og deretter erklært for rette ektefolk. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsler vigselsboken.

Brudeparet får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra skatteetaten.

 

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer brudeparet har med seg. I unntakstilfeller kan Hvaler kommune stille med vitner. Dette må avtales på forhånd.

 

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom brudeparet verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ha med seg tolk.

 

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

 

Dette må du huske på

Skal du endre navn som følge av vigselen, må du ordne dette selv. Søknad finner du på Skatteetaten sine nettsider
 

Har du endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, må du sørge for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass? Da kan du ta kontakt med passmyndigheten i politiet

 

Publisert
05.01.2018
Sist endret
22.02.2018

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook

Praktisk informasjon