Gå til innhold

Ordfører

Ordfører for perioden 2015 - 2019

Eivind Norman Borge er gjenvalgt til ordfører for inneværende valgperiode. Han representerer Fremskrittspartiet og han har tidligere sittet 16 år i formannskap og kommunestyre. Borge var ordfører også i valgperiodene 2007-2011 og 2011-2015

Ordførerens rolle er forankret i Kommunelovens § 9 hvor det bl.a står at Ordføreren skal lede kommunestyrets møter samt at vedkommende er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle saker hvor myndighet ikke er tildelt andre.

  • Postadresse: Ordføreren i Hvaler, Hvaler Rådhus, Storveien 32, 1680 Skjærhalden
  • Telefon kontor: 69 37 50 12 / Mobil: 922 20 710
  • E-post : enob@hvaler.kommune.no
Publisert
11.08.2009
Sist endret
18.01.2017

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook