Gå til innhold
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Kort om klagebehandling i forbindelse med eiendomsskatt

Etter at vi har mottatt klage på eiendomsskatten legges denne frem for skattetakstnemnda. Dersom klager gis fult medhold avsluttes saken med dette vedtaket.

Dersom klager ikke gis medhold sendes klagen over til overskattetakstnemnda. Før klagen behandles i denne nemnda innhentes en ny takst, men fra en annen takstmann enn den som utarbeidet den første taksten. I tillegg drar overskattenemnda selv på befaring til eiendommen.

Selv om du er uenig i beløpet eller takseringen og sender klage til kommunen, må du allikevel betale fakturaen. Hvis du får medhold i din klage, vil det du har betalt for mye, bli fratrukket fremtidige fakturaer eller tilbakebetalt.

Nærmere informasjon om når nemnda har møte og protokoll fra nemndsbehandlingen finner du her.

Publisert
07.11.2013
Sist endret
27.06.2016

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook