Gå til innhold

Vil du bli hjelpeverge for en eller flere enslige mindreårige flyktninger?

Hvaler kommune har behov for noen nye verger nå. Det dreier seg om fire-fem barn, jenter og gutter, som trenger hjelpeverger ganske straks.

Barnevernet har omsorgen for barna mens vergen skal ivareta deres interesser overfor offentlige myndigheter og forhold til bank, opprettelse av konti osv.

For nærmere opplysninger ta kontakt med overformynderiet i Hvaler ved sekr. Einar G. Nilsen. Telefon: 69375096 12:00 - 14:30 Mt: 91375669 og epost: nieg@hvaler.kommune.no.   

Publisert
23.01.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger