Gå til innhold

Vikertjernet og Åsebutjernet har blitt gravd ut

Fylkesmannens miljøvernavdeling har ved hjelp av denne finurlige maskinen gravd ut Vikertjernet og Åsebutjernet nå i våres.

Dette har blitt gjort for å øke vannspeilet i tjerna og for å hindre at de gror igjen.  Disse to tjerna er biotopvernområder for insekter og amfibier.

Her lever Sørlig metallvannymfe, øyenstikkere, liten salamander og spissnutefrosk.

Publisert
28.04.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger