Gå til innhold
Hytte i Helleskilen. Vinner av byggeskikkprisen i 2009, for forbilledlig materialbruk og terrengtilpasning.
Hytte i Helleskilen. Vinner av byggeskikkprisen i 2009, for forbilledlig materialbruk og terrengtilpasning.

Vi søker kandidater til Hvaler kommunes kulturlandskaps- og byggeskikkpris!

Er årets vinner et gammelt hus, en helt ny hytte, en istandsatt steinkjeller eller et beitelandskap? Kanskje vet du det bedre enn oss? Hjelp oss å finne fram til Hvalers flotte bygninger, fine kulturlandskapselementer og trivelige miljøer!

Formålet med prisen er å synliggjøre, vektlegge og stimulere de arkitektoniske, kulturhistoriske og landskapsmessige verdiene på Hvaler.

Prisen kan tildeles til kandidater som tilfredsstiller ett eller flere av følgende kriterier.

  • For bestående hus og anlegg som er utbedret, tilbakeført eller systematisk vedlikeholdt med respekt for håndverkstradisjoner, opprinnelse og miljø.
  • For nye bygg og anlegg som i seg selv og gjennom forholdet til omgivelsene representerer verdifulle og helhetlige arkitektoniske uttrykk, eller tiltak som kombinerer nyskapende arkitektonisk formspråk med et bevisst forhold til eksisterende bygningsmiljø og landskap.
  • For istandsetting av kulturlandskapselementer som hager, beiter, brygger, gjerder og lignende.
  • For tiltak som bidrar til å skape positive og trivelige miljøer.

Hvis du vil foreslå en kandidat, ber vi om at du begrunner forslaget, og sender det til kommunen innen 27. april. Adresse og e-mail finner du til høyre på denne siden.

Kandidater som er foreslått før, kan foreslås på nytt. Spørsmål kan rettes til Anna Auganes på tlf 414 10 803 / 69375154.

Publisert
04.04.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger