Gå til innhold

Verdens toalettdag var nå på lørdag

På lørdag var det Den internasjonale DO-dagen. Internasjonalt er det store utfordringer. En tredjedel av alle verdens mennesker har ikke tilfredsstillende sanitære forhold. Les mer om det lenger ned på siden.

Lokalt i år velger vi å løfte frem hvor viktig det er å ha en liten avfallsdunk på badet. På den måten sparer vi pumpestasjoner og strendene våre for store mengder med avfall som bomullspinner og engangskluter. Vi anbefaler alle, både voksne og barn å se filmen fettvett og dovett – matolje og ribbefettet skal i avfallsdunken – ikke i do. Da mater vi bare rottene i kloakksystemet…

http://www.fettvett.no/

 http://dovett.no/

 https://www.hvaler.kommune.no/Tjenester/Vann-og-avlop/Film-fra-vann-og-avlop/

 

Verdens toalettdag

En tredjedel av alle mennesker har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold og toaletter.

 World Toilet Day

FN-dag

En tredjedel av alle mennesker - 2,5 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner. 

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet, sikkerhet, i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling: 

  • 1 milliard mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
  • Over 1600 barn dør hver dag av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene. 
  • Investeringer i sanitære forhold utviklingsland øker landets BNP.
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon, når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
  • Tilgang til toalett i sitt eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
  • De allerede svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre og syke er utsatte.

 

FNs bærekraftsmål skal sikre rent vann og bedre

 

 

 

 

Publisert
21.11.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger