Gå til innhold

Kunngjøring: Vedtatt reguleringsendring for del av Skjærhalden sentrum

Vedtaket ble gjort i kommunestyrets møte den 15.11.12 i sak 89/12.

Planen gjelder et område på cirka 10 dekar på Skjærhalden.  

Planen viser fremtidig arealbruk for området med forretning og bolig som formål. Planen er nå bindende for arealbruken innenfor planens område.

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse med kart

Eier av ubebygd eiendom i området kan kreve erstatning (plan- og bygningsloven § 15-3) eller innløsning av eiendommen (plan- og bygningsloven § 15-2). Fristen for krav om erstatning eller innløsning er tre år etter at planen ble vedtatt.

Du kan klage på vedtaket om regulering. Klagen må sendes innen tre uker. Lovteksten om vedtak av reguleringsplan og klagerett finnes i plan- og bygningsloven §12-12, se www.lovdata.no.

Klage, krav om erstatning eller innløsning må sendes som brev eller e-post til Hvaler kommune. Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no.

Publisert
27.11.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger