Gå til innhold
Foto: Tora Klevås Schondelmeier
Foto: Tora Klevås Schondelmeier

Våre unge flyktninger trenger besøkshjem

I den forbindelse ønsker vi kontakt med familier som kan fungere som besøkshjem. Om familien har barn i samme aldergruppe er det avgjort et forhold som vil bli vurdert som positivt ved utvelgelse av besøksfamilier.

Etter vedtak i kommunestyret i 2009 og 2010, har Hvaler kommune sagt ja til å ta imot til sammen 30 flyktninger. Pr i dag har rundt halvparten ankommet, hvorav de fleste er mindreårige med bakgrunn fra Eritrea og Afghanistan. Ungdommene, i aldersgruppen 13 – 18 år, er bosatt i bofellesskap på Vesterøy og Asmaløy (2). Bofellesskapene er organisert under virksomhet barnevern.

Ungdommene som nå bosettes på Hvaler får sin skolegang på ungdomsskolen. I tillegg er flere av dem engasjert i idrettslaget. Noen har også rukket å skaffe seg ekstrajobb. M.a.o. snakker vi her om aktive flotte ungdommer som ønsker å skape seg en framtid i Norge. Samtlige snakker ”godt norsk” den korte botiden tatt i betraktning.

En viktig kanal for kunnskap om norske verdier og samfunnsforhold, går gjennom nærkontakt med personer i nærmiljøet. I den forbindelse ønsker vi kontakt med familier som kan fungere som besøkshjem. Om familien har barn i samme aldergruppe er det avgjort et forhold som vil bli vurdert som positivt ved utvelgelse av besøksfamilier.

Gjennom jevnlig samvær med familien håper vi at det skal utvikles gode relasjoner som igjen bidrar til at ungdommen kan være sammen med besøksfamilien i deler av høytidene, samt på merkedager i familien. I tillegg vil samhandlingen med familien være viktig for å tilegne seg kunnskap om norske verdier og tradisjoner. Den veilederrollen som besøkshjemmene har for ungdommen, har vist seg å være svært verdifull også senere i livet.

Det er en målsetting at ungdommene skal være hos besøksfamilien hver tredje helg. Her vil vi imidlertid kunne inngå andre avtaler om dette er ønskelig.

Når det gjelder økonomiske forhold, betales det en mindre godtgjørelse for dekning av utgifter til mat etc. I tillegg kan det søkes om ekstra støtte for eksempel ved ferieturer etc.

Besøkshjemmene arbeider i nær kontakt med bofellesskapet gjennom ungdommens særkontakt (miljøarbeider) og leder for bofellesskapet.

Kunne du tenke deg denne type samfunnsengasjement eller i første omgng bare vite mer om ordningen; kontakt saksbehandler i barnevernet Elin Gedde – 416 76 531 eller avd.leder Paul Henriksen 41 46 37 71

Publisert
16.09.2010
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger