Gå til innhold

Vannskuter på Hvaler

Vannskuterforskriften ble fra 18. mai 2017 opphevet. Vannskutere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter.

Nasjonalparken blir ikke berørt av at vannskuterforskriften er opphevet.

Forvaltningsmyndigheten for Ytre Hvaler nasjonalpark har ansvar for en av landets fire marine nasjonalparker.

Derfor minner vi på at det fortsatt er totalt forbudt med vannskuter i hele Ytre Hvaler nasjonalpark. nasjonalpark.pdf

På Hvaler har vi flere naturreservat som det må vises spesielle hensyn. (se kart)

Vi ber vannskuterkjørere om å vise hensyn generelt og spesielt til der folk bader, regelen sier: Fartøyer, uansett størrelse eller fremdriftsmiddel, samt sjøfly, som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/time), og vise særlig aktsomhet.

Ellers så oppfordrer vi til fornuftig bruk så vi alle kan nyte vår flotte skjærgård og at vi slipper ulykker.

https://lovdata.no/artikkel/opphevelse_av_vannscooterforskriften/1921

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-15-1546

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2009-06-26-883?q=unødvendig støy er forbudt

Publisert
20.07.2017
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger