Gå til innhold

Valgte representanter og vararepresentanter

I Hvaler kommune kom valgdeltagelsen opp på 70.25%, langt over landsgjennomsnittet. Ut over at det er kommet en del nye representanter i kommunestyret, er den vesentligste endringen at FRP har fått en ekstra representant og AP har mistet en.

Her er oversikten over de nye kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter.

 Det norske Arbeiderparti   
 01  Wevling Øyvind  1959  Vesterøy
 02  Olsen Anne May Sandvik  1965  Kirkøy
 03  Vauger Mona  1973  Kirkøy
 04  Baltzersen Rolf  1941  Vesterøy
 05  Madsen Carl-Erik  1949  Kirkøy
 06  Strand Rolf Johan  1947  Kirkøy

Vararepresentanter
 01  Olsen Thomas Holmen  1976  Kirkøy
 02  Bothne Bjørn  1965  Kirkøy
 03  Pedersen Merete  1976  Kirkøy
 04  Vikerheim Arnfinn K  1954  Asmaløy
 05  Torgersen Halvor  1969  Kirkøy
 06  Pedersen Ragnhild  1946  Kirkøy
 07  Aarum Magne Steinar  1946  Spjærøy
 08  Danielsen Tone Jølstad  1957  Asmaløy
 09  Blomquist Jenny Bernice  1940  Vesterøy

Sosialistisk Venstreparti   
 01  Fjeldberg Øyvind  1953 

Vararepresentanter
 01  Johnsen Margareth  1983 
 02  Ådnem Gerd  1944 
 03  Ådnem Arild  1944 
 04  Nikolaysen Mikael  1976 

Senterpartiet   
 01  Utgård Hans Herman  1954  Vesterøy

Vararepresentanter
 01  Holt Anne  1955  Vesterøy
 02  Lie Erik Ragnarsønn  1982  Asmaløy
 03  Fjellholt Birger Jensen  1951  Kirkøy
 04  Brenne Vidar Asgeir  1953  Kirkøy

Venstre   
 01  Ingemannsen Raymond  1968 

Vararepresentanter
 01  Jørgensen Kjell  1966 
 02  Rød Tom  1966 
 03  Bugge Pål Espen  1955 
 04  Nordgren Mona Inger  1950 

Høyre   
 01  Johansen Ottar  1956  Skjærhalden, Kirkøy
 02  Strøm Lene Elisabeth  1973  Gjestgiveriet, Kirkøy
 03  Myklatun Jostein Dahl  1992  Stormmusfjellet, Vesterøy
 04  Bjercke Ingerid  1956  Bølingshavn, Kirkøy
 05  Ballovarre Kim-Erik  1977  Brattestø, Asmaløy

Vararepresentanter
 01  Lande Lars Egil  1974  Skjelsbo, Vesterøy
 02  Adolfsen Tore  1951  Nedgården, Søndre Sandøy
 03  Kahn Ingjerd Henriksen  1955  Skjærhalden, Kirkøy
 04  Eilertsen Nils  1942  Skjærhalden, Kirkøy
 05  Kolbeinsen Ragnhild  1944  Huser, Asmaløy
 06  Eriksen Dag Evert  1957  Rød, Asmaløy
 07  Gunnarsen Jan  1948  Vikerhavn, Asmaløy
 08  Klerud Sylvi  1944  Sydengen, Spjærøy

 Fremskrittspartiet   
 01  Borge Eivind Norman  1950 
 02  Sørlien Wiggo  1943 
 03  Pettersen Anne-Lise  1950 
 04  Andreassen Espen Konrad  1965 
 05  Jensen Trygve  1956 
 06  Pettersen Ole-Johan  1946 
 07  Christensen Mogens  1947 

Vararepresentanter
 01  Pettersen Eli Birgitte  1978 
 02  Aasum Heidi  1964 
 03  Svendsen Freddy  1962 
 04  Chlasen Lill Ruth  1954 
 05  Reinertsen Kari  1957 
 06  Jørgensen Kari Borghild  1946 
 07  Allum Sam Møllerop  1970 
 08  Jacobsen Barbro  1963 
 09  Bøasæther Nils Martin  1950 
 10  Halvorsen Christine  1978 

Publisert
13.09.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger