Gå til innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

På disse sidene finner du informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015.

Valglister for kommunestyrevalget 2015
Valgstyret i Hvaler kommune har i møte 23. april 2015 godkjent listeforslagene til

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Listene finner du her.

Valglistene vil ligge ute til offentlig ettersyn på Rådhuset og på kommunens hjemmeside. Klagefristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene.

Valglister for fylkestingsvalget 2015
Følgende partier stiller liste ved fylkestingsvalget 2015: Arbeiderpartiet, Demokratene i Norge, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Partiet De Kristne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre.

Listene finner du her.

Tidligstemming
Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Tidligstemming foregår i rådhuset kl 08:00 – 15:30. Husk legitimasjon!

Forhåndsstemming
Velgere som ønsker det, kan forhåndsstemme fra mandag 10. august og fram til fredag 11. september. Forhåndsstemming foregår i rådhuset kl 08:00 – 15:30 (langåpent en dag i uke 36 og 37, nærmene info kommer). Husk legitimasjon og valgkort!

Forhåndsstemming – Dypedalåsen
Det blir forhåndsstemmegivning på Dypedalåsen sykehjem i uke 36/37. Nærmere info kommer.

Forhåndsstemming – hjemme?
Velgere som pga sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på rådhuset eller på Dypedalåsen, kan få forhåndsstemme hjemme i uke 36/37. Nærmere info kommer.

Står du i manntallet?
På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, dvs den kommunen du er registrert som bosatt i folkeregisteret pr. 30. juni 2015. Manntallet for Hvaler kommune legges ut på servicetorget i rådhuset og på Kiwi Vesterøy i begynnelsen av juli.

Valgdagene 13. og 14. september
I Hvaler kommune holdes valgting søndag 13. og mandag 14. september 2015.
Hvilken krets du hører til står på tilsendt valgkort.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med gyldig legitimasjon når du skal stemme. Du bør også ta med valgkortet på valgdagen, dette forenkler arbeidet i valglokalet.

Valglokaler

Hvaler kommune har to valglokaler med følgende åpningstider på valgdagene:

Vestre stemmekrets
Sted: Åttekanten skole, Hauge
Åpn.tider: Søndag 13. september 15:00 – 20:00
Mandag 14. september 15:00 – 20:00

Østre stemmekrets
Sted: Floren skole, Skjærhalden
Åpn.tider: Søndag 13. september 15:00 – 20:00
Mandag 14. september 15:00 – 20:00

Husk å ta med legitimasjon og valgkort!

Slik stemmer du på valgdagen

 1. Ta stemmeseddelen du vil bruke i valgavlukket.
 2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen(e).
 3. Brett stemmeseddelen(e) slik at det ikke er synlig hvilket parti du stemmer på.
 4. Gå til en valgfunksjonær, legitimer deg og bli avkrysset i manntallet.
 5. Få et stempel på utsiden av stemmeseddelen(e).
 6. Legg selv stemmeseddelen(e) i valgurnen.

Husk at det er to valg – kommunestyrevalg og fylkestingsvalg

Ytterligere informasjon
Du får ytterligere informasjon om valget på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet www.valg.no

Publisert
24.06.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger