Gå til innhold

Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, jordskifterett og skjønnsmenn for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016

Etter hvert kommunestyrevalg skal det velges nye lagrettemedlemmer til Borgarting lagmannsrett, meddommere til Fredrikstad tingrett, meddommere til jordskifteretten samt fremmes forslag til skjønnsmenn for en fireårsperiode.

Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal tjenestegjøre i to saker pr år.

Vervene er en borgerplikt og skal representere en bred sammensetning av kommunens innbyggere. Ordningen bygger på rettsprinsippet om at vi skal dømmes av likemenn.

Hva er en meddommer?

En person som ikke er advokat eller advokatfullmektig, politi eller dommer, men som deltar i behandlingen og pådømmelsen i en rettssak på lik linje med fagdommeren. For mer informasjon se www.domstol.no  og Lekdommer - domstol.no

Krav til personene som velges er at de skal være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start, ha gode norskkunnskaper, være personlig egnet, ha stemmerett og ikke være straffedømt. Det er kommunestyret som velger lagrettemedlemmer og meddommere til tingretten og jordskifteretten. Forslag på skjønnsmenn blir oversendt til fylkestinget som foretar valget. Eventuelle spørsmål kan rettes til Torunn A. Engum, tlf. 69 37 50 17 eller toenak@hvaler.kommune.no

Allmennheten oppfordres til å komme med forslag til kandidater eller at enkeltpersoner selv melder sin interesse skriftlig eller på e-post til Hvaler kommune, med opplysning om navn, adresse, fødselsnummer, telefon, stilling og yrke.

Frist for å melde sin interesse er 16. april 2012.

Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller e-post: postmottak@hvaler.kommune.no.

Publisert
27.03.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger