Gå til innhold

Utdeling av Regjeringens minnemedalje

Åge Jakobsen gjorde et farlig, men livsviktig arbeid under andre verdenskrig. 17. mai 2015 ble han hedret minnesmedalje for hans heltedådige arbeid!

På bakgrunn av følgende begrunnelse innstilte Hvaler kommune Åge Varmstein Jakobsen til å motta Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig.

Åge Varmstein Jakobsen ble født på Tisler i 1921. Familien bosatte seg i 1939 på Skjærhalden, og sjøen ble Jakobsens levevei. Under andre verdenskrig tok han først del i Milorg, og han var jeger i Milorg 6/9 Hvaler lag 1 på Kirkøy. Senere kjørte han for Sjømilitære Beredskapstjeneste. Alt arbeid han utførte var under dekknavnet Åsmun Jensen. I løpet av høsten og vinteren 1944, ble det cirka 60 turer til Sverige, mest med flyktninger, men også med verdisaker. Som oftest fraktet Jakobsen til Råssö, men også noen ganger til Koster eller til Havstensund. I Sverige kunne han hvile ut og vente på oppdrag, opptil to døgn, før det ble en transport. Med seg tilbake tok han med våpen, mat og propaganda. Det var flere steder saker skulle leveres, han hadde gjemmesteder både på Kirkøy, Nordre Sandøy og Brattholmen i Løperen, og mye ble også oppbevart på Tisler før det kunne bringes videre.

I 1944 hjalp Åge Varmstein Jakobsen en ung 16 år gammel gutt i sikkerhet til Sverige, en som gutt senere skulle bli statsminister i Norge, Kåre Willoch. Willochs far, Håkon Willoch, var vernepliktig sjøoffisier, og hans arbeid i Sjømilitære Beredskap sto i fare for å bli avslørt. Han og Kåre Willochs brødre reiste derfor i trygghet til England via Sverige. Kåre Willoch og hans mor var heller i trygge i Oslo, og måtte forlate hovedstaden. De kom til Fredrikstad med tog, fraktet videre til Hvaler i båt og gikk i dekning i ei hytte på Kirkøy. Deretter fikk Jakobsen fraktet Willoch trygt over til Sverige.

Publisert
19.05.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger