Gå til innhold

Utbedring på Akerøy fort

De siste dagene har vi kunne lese i lokalavisene om at Gamlebyens kanoner er i svært dårlig forfatning. Det samme gjelder også lavettene og kanonene på Festningsholmen, Akerøy.

Det er Hvaler kommune som har vedlikeholdsansvaret på Akerøy fort. I årets kommunale budsjett ble det avsatt midler til et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Hvaler kulturvernforening, som blant annet skal bidra til å utbedre lavettene og kanonene på Festningsholmen.

Det er allerede blitt foretatt en befaring på fortet, og det forventes at arbeidet med utbedringen kan starte opp rett over sommerferien. 

Publisert
04.07.2017
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger